Ansök nu till Hissteknikerutbildningen i Tumba

Årets ansökningsomgång har nu öppnat till Hissteknikerutbildningen i Tumba.

Efterfrågan på hiss- och rulltrappstekniker är stor, framförallt i storstadsregionerna. För att säkra kompetensförsörjningen till branschen är vår branschorganisation Hissförbundet delaktig i en Yh-utbildning till hiss- och rulltrappstekniker i Stockholmsregionen. Utbildningen ligger i Tumba och drivs av Xenter Botkyrka.

Nästa klass på utbildningen i Tumba startar hösten 2020 och ansökningsomgången har öppnat. Sista ansökningsdatum är den 9 maj 2020. Läs mer om utbildningen och ansök här

Har du frågor kring utbildningen, vänligen kontakta:

Jan Sätherlund, Utbildningsledare
0708-68 29 37

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se