Solväders FC tilldelas Stipendium för hållbar förändring

Solväders FC är en av mottagarna av 2019 års Accent Equity Partners Stipendium för hållbar förändring.

Accent Equity Partners AB har instiftat detta stipendium för att stödja de goda krafter i Norden som inser samarbetets betydelse för att skapa uthållig förändring inom samhälle, idrottsrörelse, föreningsliv eller andra ideella verksamheter. Stipendiet har fått namnet Tillsammans. Det skall ses som en symbol för de krafter vi vill stödja. Stipendiet utdelas årligen i samband med jul och vinnarna väljs ut i samarbete med portföljbolag som ägs av Accent-fonder.

Solväders FC är en fotbollsförening med verksamhet i Norra Biskopsgården i Göteborg. Föreningen har nominerats av Vinga Hiss AB för sitt arbete med att bryta utanförskapet i Biskopsgården.

 

 

 

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se