Modernisering av portar

Precis som allt annat så slits portar av väder och vind och regelbunden användning. Ofta kan det räcka med en enklare service men ibland krävs det mer än så. Då finns förstås alternativet att byta ut hela porten, men en annan lösning kan vara modernisering.

Vid modernisering behålls alla de delar som fortfarande är i gott skick medan äldre, slitna och trasiga delar byts ut. Har man till exempel en äldre port av ett slag som inte längre tillverkas så är modernisering ett sätt att behålla den gamla originalkänslan men samtidigt få modern funktion och driftsäkerhet. Modernisering är i de flesta fall även ett bra val ur miljösynpunkt då mindre material går åt.

Kan din port moderniseras?

Vi kan utföra modernisering på alla typer av portar från alla tillverkare. De flesta äldre portar kan räddas men i vissa fall måste porten bytas ut helt. Kontakta oss för att se om din port lämpar sig för modernisering!

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se