Second Logo

Den hållbara hisskoncernen

Att Motum är den hållbara hisskoncernen är både ett faktum och en målsättning. För även om vår färg är grön och vi alltid försöker hitta lösningar som är bra för både människa och miljö så har vi mycket kvar att göra. Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och där måste vi alla bli bättre. Därför förespråkar vi till exempel nästan alltid en modernisering före nyinstallation om det är möjligt – det innebär minst 50 procent mindre miljöpåverkan!

Hållbarhet. Motum stödjer Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Vår ambition är att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen.

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning. På Motum förespråkar vi ofta modernisering av hissar istället för att riva den och montera en ny. Då behåller man delarna som fungerar och är i bra skick medan delar som är slitna eller kan ersättas av bättre komponenter – för att till exempel öka driftsäkerheten och minska energiåtgången – byts ut.

Vår historia och den hållbara hisskoncernen idag

Motum-koncernen bildades 2014 men vår historia sträcker sig betydligt längre än så. ITK,  Hissgruppen och Uppsala Lyft som är de äldsta dotterbolagen i koncernen, etablerades redan på 1970- och 80-talet.

Efter att Motum-koncernen bildades har vi vuxit stadigt och idag är vi Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och 700 miljoner i omsättning. Ambitionen är dock den samma som den alltid varit. Att lyfta Sverige till nya höjder. Idag är vi den hållbara hisskoncernen.

Senaste från Motums värld