Den gröna hisskoncernen

Att Motum är den gröna hisskoncernen är både ett faktum och en målsättning. För även om vår färg är grön och vi alltid försöker hitta lösningar som är bra för både människa och miljö så har vi mycket kvar att göra. Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och där måste vi alla bli bättre. Därför förespråkar vi till exempel nästan alltid en modernisering före nyinstallation om det är möjligt – det innebär minst 50 procent mindre miljöpåverkan!

Vår historia

Motum-koncernen bildades 2014 men vår historia sträcker sig betydligt längre än så. ITK,  Hissgruppen och Uppsala Lyft som är de äldsta dotterbolagen i koncernen, etablerades redan på 1970- och 80-talet.

Efter att Motum-koncernen bildades har vi vuxit stadigt och idag är vi Nordens största, oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och 600 miljoner i omsättning. Ambitionen är dock den samma som den alltid varit. Att lyfta Sverige till nya höjder.

Senaste från Motums värld

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se