Second Logo

Vision, mission, affärsidé och kärnvärden

Vision

Vår vision är att Motum ska vara det självklara valet för den medvetna hiss- och portköparen.

Tillsammans leder vi utvecklingen av hiss- och portlösningar på ett innovativt, hållbart och ansvarsfullt sätt in i framtiden med ett tydligt livscykelperspektiv.

Mission

Med hållbarhet i fokus förser vi människor och företag med hiss- och portlösningar som gör att de kan leva och verka med sin fulla potential.

Affärsidé

Motum erbjuder hållbara, innovativa och flexibla hiss- och portlösningar till fastigheter i Norden.

Genom entreprenörskap, teknisk kompetens och förståelse för varje fastighets unika behov hjälper vi våra kunder till de långsiktigt bästa lösningarna.

Kärnvärden

Motum har fastställt tre kärnvärden som är vägledande för vårt arbetssätt och beskriver vad vi står för. Våra kärnvärden genomsyrar företagskulturen och hjälper oss att uppnå våra mål och vår vision.

Enkelhet
”Genom Enkelhet i allt vi gör underlättar vi vardagen för våra kunder och medarbetare”

Engagemang
”Genom ett Engagerat sätt tar vi oss an varje projekt med energi, närvaro och omtanke”

Hållbarhet
”Genom att tänka Hållbart i allt – människa, miljö och ekonomi – blir vi en ansvarsfull och långsiktig partner”