Second Logo

Hela Sveriges hiss- och portleverantör


Motum – koncernen består av 12 regionalt marknadsledande företag som tillsammans täcker hela Sverige, och närvarar i Norge. Motum är din lokala hiss- och porttekniker, med hållbarheten i fokus – allt för att tillgodose behoven hos en värld i rörelse. Koncernen föredrar modernisering istället för att byta ut hela lösningar – när det är möjligt. Att modernisera hissen innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter ut det som är trasigt eller inte klarar dagens krav på driftsäkerhet och miljöpåverkan. På så vis kan man få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Då så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva lösningen och installera helt nytt. Här hittar du Motumföretaget närmast dig.

Sverige

Hisscentralen AB

Elementvägen 9, 702 27 Örebro
019-20 66 40
info@hisscentralen.se
www.hisscentralen.se

Hissgruppen AB

Elektravägen 29, 126 30 Hägersten
08 564 614 80
info@hissgruppen.se
www.hissgruppen.com

I.T.K. AB

Ranhammarsvägen 29, 168 67 Bromma
08-528 181 80
info@itk.se
www.itk.se

Motum Hiss Blekinge AB

Tennvägen 11 A, 371 50 Karlskrona
0455-101 50
info@motumblekinge.se
www.motumblekinge.se

Motum Hiss Skåne AB

Krusegatan 34
212 25 Malmö
040-22 25 90
info@motumskane.se
www.motumskane.se

Motum Port AB

Ranhammarsvägen 29, 168 67 Bromma
08-564 350 00
info@motumport.se
www.motumport.se

Nordisk Hiss AB

Norra Oskarsgatan 33, 582 73 Linköping
013-31 47 00
info@nordiskhiss.se
www.nordiskhiss.se

Kontaktinfo lokalkontor

Nordisk Hiss i Värmland AB

Husbyggaregatan 2, 652 21  Karlstad
054-21 45 00
info@nordiskhiss.se
www.nordiskhissvarmland.se

RoslagensHiss AB

Baldersgatan 3, 761 50 Norrtälje
0176-16806
info@roslagenshiss.se
www.roslagenshiss.se

koncernen

Uppsala Lyftservice AB

Danmarksgatan 55, 753 23 Uppsala
018-444 0112
info@lyftservice.se
www.lyftservice.se

koncernen

Vinga Hiss AB

Aminogatan 22, 431 53 Mölndal
031-776 09 50
info@vingahiss.se
www.vingahiss.se

koncernen

Östgöta Portservice AB

Roxengatan 3, 582 73 Linköping
013-37 50 50
info@portservice.se
www.portservice.se

Norge

koncernen

Motum AS

Oluf Onsums vei 11, 0680 Oslo, Norge
Telefon: + 47 2212 0212
post@motum.no
www.motum.no

koncernen

Uniheis A/S

Oslo Gate
0192 Oslo
Norge

Telefon: + 47 22 68 08 60
Telefax: + 47 22 68 08 68
Mail: uniheis@uniheis.no
www.uniheis.no