Hela Sveriges hiss- och portleverantör

Motum-koncernen består av 12 regionalt marknadsledande företag som tillsammans täcker hela Sverige. Motum finns även i Norge. Här hittar du Motumföretaget närmast dig.

Hiss-Craft i Sverige AB

Stationsvägen 11, 187 30 TÄBY
08-540 200 03
info@hisscraft.se
www.hisscraft.se

Hisscentralen AB

Elementvägen 9, 702 27 Örebro
019-20 66 40
info@hisscentralen.se
www.hisscentralen.se

Hissgruppen AB

Vretensborgsvägen 28, 126 30 Hägersten
08 564 614 80
info@hissgruppen.se
www.hissgruppen.se

I.T.K. AB

Ranhammarsvägen 29, 168 67 Bromma
08-564 350 00
info@itk.se
www.itk.se

Motum Port AB

Ranhammarsvägen 29, 168 67 Bromma
08-564 350 00
info@motumport.se
www.motumport.se

Motum Syd AB

Tennvägen 11 A, 371 50 Karlskrona
0455-101 02
info@motumsyd.se
www.motumsyd.se

Nordisk Hiss AB

Norra Oskarsgatan 33, 582 73 Linköping
013-31 47 00
info@nordiskhiss.se
www.nordiskhiss.se

Kontaktinfo lokalkontor

Nordisk Hiss i Värmland AB

Husbyggaregatan 2, 652 21  Karlstad
054-21 45 00
info@nordiskhiss.se
www.nordiskhissvarmland.se

RoslagensHiss AB

Baldersgatan 3, 761 50 Norrtälje
0176-16806
info@roslagenshiss.se
www.roslagenshiss.se

Uppsala Lyftservice AB

Danmarksgatan 55, 753 23 Uppsala
018-444 0112
info@lyftservice.se
www.lyftservice.se

Vinga Hiss AB

Aminogatan 22, 431 53 Mölndal
031-776 09 50
info@vingahiss.se
www.vingahiss.se

Östgöta Portservice AB

Roxengatan 3, 582 73 Linköping
013-37 50 50
info@portservice.se
www.portservice.se

Motum AS

Kjølbergata 27A, 0653 Oslo, Norge
Telefon: + 47 2212 0212
post@motum.no
www.motum.no

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se