Modernisering av hissar

När en hiss varit i drift i ca 20-25 år behöver den genomgå en renovering. Det kallas modernisering. På Motum har vi lång erfarenhet av att modernisera alla typer av hissar.  Att modernisera hissen innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter ut det som är trasigt eller inte klarar dagens krav på driftsäkerhet och miljöpåverkan. På så vis kan man få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Då så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt. Modernisering kontra nyinstallation minskar belastningen på miljön lika mycket som det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

Modernisering, det klimatsmarta alternativet för din hiss

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på Motum. Både i hisschaktet och utanför. Därför är modernisering något vi förespråkar så ofta det är möjligt.

Vi har ihop med Chalmers Universitet i Göteborg tagit fram en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas i livscykelanalysaspekten om man väljer att modernisera hissen.

Rapporten visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än om man river och installerar en ny hiss.

Här kan du ladda ner rapporten ”Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation och modernisering av hissar”.

Vad säger regelverket?

Våra företag utför moderniseringar på alla typer av hissar och man kan fritt välja i vilken omfattning man vill bygga om, så länge man följer reglerna som finns för hissar.

Det man ska tänkta på är att regelverket har uppdaterats under åren, så om man idag väljer att bygga om hissen kan säkerhetskraven vara betydligt högre än när hissen byggdes.

Läs mer om regelverket för ändringar av befintliga hissar i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare.

OBS: Åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss, t.ex. foliering av hisskorgen, likställs med byte av hisskorgens inredning och då ska även följdkraven enligt hiss-föreskrifterna (Kap 2, 1 §) uppfyllas. Målning och tapetsering anses inte vara åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss.