Second Logo

Uppförandekod

Uppförandekoden guidar oss i vårt arbete för att skapa en ansvarsfull och långsiktigt sund affärsverksamhet som genomsyras av hållbarhet.

Uppförandekoden tydliggör för våra medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Den grundar sig på våra kärnvärden och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i vardagen.

Länk till Uppförandekod