Second Logo

Efterinstallation av hissar

Efterinstallation av hissar har vi på Motum en lång erfarenhet av. Våra utrymmessnåla och flexibla hisslösningar kan installeras i princip alla typer av byggnader och passar bra för byggnader i miljonprogrammet. Att installera hiss gör bostäderna mer attraktiva och ökar värdet på fastigheten. Genom att tillgängligheten ökar förbättras även livskvaliteten för många t.ex. äldre, barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning.

Det finns enstaka fall där trapphusen är för små och placerade på ett sådant sätt att hiss inte kan installeras i mitten av byggnaden. I dessa fall finns istället alternativ att placera hissen utanpå byggnaden. Det finns för tillfället två typer av statliga stöd för efterinstallation av hissar in i befintliga trapphus.

Vi på Motum är vana vid efterinstallation av hissar och utför service av högsta kvalitét vilket för förlänger hissens livslängd. Vi har trogna och nöjda kunder i hela Sverige. Våra hissar finns till för att underlätta din vardag och skapa en trivsam miljö i fastigheten.

Statligt stöd för efterinstallation av hissar

Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan sedan hösten 2016 ansöka om stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre som vill bo kvar. Exempelvis kan du få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus utan hiss. Du kan även söka om stöd för andra tillgänglighetshöjande åtgärder som till exempel automatisk dörröppning i porten.

Det är många som varje år tar del av denna möjlighet. Det kan röra sig om äldre fastigheter där du aldrig haft tid eller råd att efterinstallera en hiss. Vi har lång vana av detta arbete och ser till att de boende enklare kan transportera sig i fastigheten.

Läs mer på Boverkets hemsida.