Second Logo

Hissen är fastighetens
hjärta och puls

Vi är experter på hissar, portar och rulltrappor. Vi hjälper er
med nybyggnation, ombyggnation, renoveringar och modernisering.

Med hållbarhet i fokus

Modernisering är nästan alltid att föredra framför att installera en ny hiss. Detta
ger en 50 procent mindre påverkan på miljön.

Vi är den hållbara hiss- och portleverantören som alltid förespråkar det som gör minst påverkan
på vår gemensamma miljö och tar minst resurser i anspråk.

En värld i rörelse

Vi hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samhällsbyggare att tillgängliggöra delar av samhället för alla människor.

Motum betyder – i rörelse och det är också mottot hos oss att våra kunders hissar alltid ska vara i rörelse när någon kallar på den.

Din lokala servicetekniker

Håll kostnaderna nere genom service och underhåll. Med ett serviceavtal hos oss kan du vara säker på att vi alltid kan hjälpa dig.

Tack vare vår bredd och långa erfarenhet kan vi utföra service på alla hissar oavsett tillverkare, hisstyp eller årsmodell.

Vi servar, moderniserar och bygger
nya hissar med hållbarhet i fokus!

Som en del av den hållbara hiss- och portkoncernen är vår uppgift att nyinstallera, utföra förebyggande underhåll på hissar med hållbarhet i fokus samt modernisering. Vi tummar aldrig på kvaliteten och visar alltid respekt för både naturen och fastighetens arkitektur. Detta för att användarna och miljön ska trivas tillsammans i harmoni med hissar och portar i fastigheten.

Vi är rikstäckande

Som en del av Motum-koncernen kan vi ta del av rikstäckande leverantörsavtal och en gemensam kunskapsbas samtidigt som vi behåller vår lokala förankring.

Vi strävar efter att vara det främsta alternativet i Sverige när det kommer till hissar. Kontakta något av våra lokala kontor för att boka ett möte med någon av våra duktiga servicetekniker.

Stockholm – ITK
Stockholm – Hissgruppen
Stockholm – Motum Port
Uppsala – Uppsala Lyftservice
Göteborg – Vinga Hiss
Malmö & Helsingborg – Motum Skåne
Linköping – Nordisk Hiss & Motum Port
Karlstad – Nordisk Hiss i Värmland
Norrköping – Nordisk Hiss
Borås – Vinga Hiss
Örebro – Hisscentralen i Närke
Karlskrona – Motum Blekinge
Eskilstuna – Nordisk Hiss
Västerås – Nordisk Hiss
Nyköping – Nordisk Hiss
Jönköping – Nordisk Hiss
Växjö – Nordisk Hiss
Roslagen – Roslagens Hiss
Oslo & Kristianstad – Motum AS

Vanliga frågor & svar om hissar

Hissen ska inspekteras och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer och lokala regleringar. Vanligtvis sker detta årligen eller med jämna mellanrum.

Om hissen fastnar mellan våningar, kontakta den servicefirma som sköter löpande underhåll och service av hissen alternativt fastighetsägaren för vägledning. Att utan rätt kunskaper försöka avhjälpa problemet är förknippat med stor fara.

Det finns olika säkerhetsföreskrifter som gäller för hissar. Det finns till exempel krav på nödtelefoner i hissen, räddningsutrymmen, brandsäkerhet och regelbundna kontroller. Dessa föreskrifter kan variera beroende på land och typ av hiss.

Kostnaden för att reparera en hiss varierar beroende på problemets omfattning och vilka delar som behöver bytas ut. För att få en uppskattning av kostnaden för renovering av en hiss kontakta en leverantör som arbetar med att reparera/ renovera eller modernisera hissar.

Livslängden för en hiss beror på flera faktorer. Kvalitén på hissen, hur ofta den underhålls, eller hur ofta den används för att nämna några exempel. I genomsnitt kan en hiss förväntas ha en livslängd på cirka 20 till 30 år. Därefter är rekommendationen att göra en renovering/modernisering av hissen för att förnya de delar som har större slitage än andra delar.

För att förebygga att hissen går sönder bör du följa tillverkarens underhållsinstruktioner och ta hjälp av en samarbetspartner för hissen som hjälper till med regelbundna servicebesök och sköter löpande underhåll. Det är viktigt att ta hand om hissen och åtgärda eventuella problem så snart som möjligt.

Du kan förbättra hissens säkerhet genom att säkerställa viktiga säkerhetsfunktioner. Se till att det finns en nödtelefon i hissen som är uppgraderad till 4G- och 5G-näten. Läs mer om det här.

Regeringen har, den 8e september 2023, beslutat om nya krav på äldre hissar för att minska olycksrisken. Förordningsändringen innebär att hissar för persontransport i byggnader ska ha ett lämpligt skydd mellan schaktdörren och korgdörren om det finns risk att bli innestängd där.

Äldre hissar som har en kombination av schaktdörr till våningsplanet och korgdörr till hisskorgen kan ha ett mellanrum mellan dörrarna som är stort nog för att ett litet barn ska få plats. Det har under 2000-talet skett minst sex olyckor med barn som klämts mellan dörrarna och i våras omkom ett barn i Göteborg i en hissolycka.

Fastighetsägaren kan i många fall öka säkerhetsnivån i äldre hissar genom enklare åtgärder. Ett exempel på åtgärd kan vara att montera en vertikal plåt i utrymmet tillsammans med en fotocellist.

De nya reglerna om skydd mellan dörrarna berör cirka 5 800 hissar och kravet ska vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031.

Säkerhetsansvaret för hissen vilar på fastighetsägaren axlar. Nya hissar och eller- hissar som renoverats genom en modernisering av hissen är mycket säkra. Äldre hissar som inte moderniserats kan däremot medföra allvarliga risker för olyckor. Det viktiga är att vara medveten om att det är du som fastighetsägare som ansvarar gör hissens säkerhet. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hissägarens ansvar. Varje år sker det olyckor med hissar. Många tror att ansvaret för hissens säkerhet ligger på besiktningsorganet eller serviceföretaget. Service och underhåll kan utkontrakteras, men aldrig ansvaret. Det är ägaren som är ansvarig för säkerheten.

Om hissen inte fungerar korrekt kan du felanmäla det till ditt serviceföretag för hissen eller kontakta fastighetsägaren som i sin tur kontaktar kontrakterad hisservicebolag för vidare utredning och åtgärd.

Orsaker till att hissen kan fastna eller inte fungera inkluderar elektriska problem, fel på styrsystemet, dörrfel, mekaniska problem eller överbelastning. Det är viktigt att fastighetsägaren kontaktar sin hisservicefirma för vidare felsökning och åtgärd för att säkerställa säker drift.

  1. Tekniskt fel: Gamla hissar kan ha åldrande komponenter och system som kan gå fel eller fungera inkonsekvent. Det kan leda till att hissen fastnar mellan våningar, dörrarna inte stänger ordentligt eller andra tekniska fel.
  2. Säkerhetsbrister: Gamla hissar kanske inte uppfyller dagens säkerhetsstandarder och kan sakna viktiga funktioner som överbelastningssensorer, nödtelefoner eller brandsäkerhetsåtgärder. Det kan öka risken för olyckor eller situationer där människor fastnar i hissen.
  3. Slitage och korrosion: Efter lång tids användning kan gamla hissar vara mottagliga för slitage och korrosion. Detta kan påverka funktionen hos mekaniska delar, hissdörrar och hisskorgen, vilket ökar risken för driftstörningar och säkerhetsproblem.
  4. Brister i elektriska system: Åldrande elektriska system i gamla hissar kan vara känsliga för kortslutningar, strömavbrott eller andra el-relaterade problem. Det kan resultera i att hissen stannar eller inte fungerar korrekt.
  5. Svårigheter med reservdelsförsörjning: För äldre hissmodeller kan det vara svårt att hitta rätt reservdelar när reparationer behövs. Det kan förlänga reparationstiden och påverka hissens driftsäkerhet.

En underhållsplan är en dokumenterad plan som är bra inför budgetering och planering för framtida reparationer och moderniseringar. En välutformad underhållsplan är viktig för att förebygga driftstopp, minska risken för olyckor och förlänga hissens livslängd. En underhållsplan kan sträcka sig över en lång period som 20 år. Mest vanligt är att den sträcker sig över en 5 årsperiod för att kunna budgetera funderhåll och undvika överraskningar.

Exempel på vad som kan ingå i en underhållsplan för en hiss:

  • Byte/uppgradering av nödtelefoner
  • Ompackning av cylindrar
  • Oljebyte av hydraulolja
  • Bärlinor
  • Belysning – byte av lysrör mot ledbelysning

En statusbedömning av en hiss innebär att man tittar på hissen för att bedöma dess nuvarande skick och finna eventuella brister. Syftet med en statusbedömning är att identifiera eventuella säkerhetsproblem, tekniska fel eller behov av underhåll eller uppgraderingar. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa att hissen fungerar korrekt och uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

Efter en statusbedömning av hissen ger vi vanligtvis rekommendationer för underhåll eller reparationer, allt för att säkerställa att hissen fungerar korrekt.

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Senaste från Motums värld