Second Logo

100% öppna system och modulära lösningar!

Motum erbjuder valfrihet och kostnadseffektivitet för våra kunder genom att uteslutande arbeta med öppna system och modulära moderniseringslösningar.

Som en del av den hållbara hiss- och portkoncernen är vår uppgift att nyinstallera, utföra förebyggande underhåll på hissar med hållbarhet i fokus samt modernisering. Vi tummar aldrig på kvaliteten och visar alltid respekt för både naturen och fastighetens arkitektur. Detta för att användarna och miljön ska trivas tillsammans i harmoni med hissar och portar i fastigheten.

Vad innebär öppna system?

Öppna system innebär att vilket serviceföretag som helst kan komma åt hissens samtliga funktioner utan koder och specialverktyg. Efter en modernisering där vi bytt hissens styrsystem kan du därför fritt välja serviceföretag när garantitiden gått ut vilket innebär kostnadsbesparingar.

Det underlättar även vid felsökning och besiktning samt vid byte av avtalspartner för nödtelefon.

Läs mer om M18, Motum-koncernens öppna, flexibla och framtidssäkra styrsystem för hissar här

Modulära moderniseringslösningar

Våra moderniseringslösningar är alltid 100% modulära. I stället för att se hissen som en helhet så hantera vi den som en modulärt uppbyggt enhet där delarna ska kunna bytas ut allt eftersom de slits ut. Man kan jämställa det med att på samma sätt som vi inte slänger hela bilden därför att däcken är slitna, så är det inte inte heller nödvändigt att slänga hela den gamla hissen för att delar är utslitna.

Vårt modulära angreppssätt gör oss till en av få aktörer på den svenska marknaden som har kunskap att modernisera både linhissar och hydraulhissar.