Inlägg av vendel

Motum stärker sin position på hissmarknaden genom fusion av dotterbolag

Uppsala Lyftservice AB kommer i slutet av januari 2023 att fusioneras in i ITK Hiss AB. Fusionen genomförs för att skapa ett ännu starkare kunderbjudande inom hiss- och portlösningar. Uppsala Lyftservice bildades 1986 och har 17 anställda. Bolaget erbjuder flexibla och kundanpassade hisslösningar med öppna system som är enkla att underhålla. De servar och reparerar […]