Second Logo

Inlägg av vendel

Motum AB stärker sin position i Norge genom förvärv av Uniheis AS

Motum AB växer på den norska marknaden genom förvärv av Uniheis AS. För 35 år sedan var Uniheis AS först med att installera Mitsubishihissar på den norska marknaden. Nu finns högkvalitetshissar av varumärket Mitsubishi i både Norge och Danmark. Motumkoncernen ägs sedan 2022 av Mitsubishi Electric och kompetensen inom Uniheis på Mitsubishihissar ger möjlighet till […]

Motum stärker sin position på hissmarknaden genom fusion av dotterbolag

Uppsala Lyftservice AB kommer i slutet av januari 2023 att fusioneras in i ITK Hiss AB. Fusionen genomförs för att skapa ett ännu starkare kunderbjudande inom hiss- och portlösningar. Uppsala Lyftservice bildades 1986 och har 17 anställda. Bolaget erbjuder flexibla och kundanpassade hisslösningar med öppna system som är enkla att underhålla. De servar och reparerar […]