Second Logo

Inlägg av vendel

Västfastigheter inleder samarbete med Vinga Hiss som stärker sin närvaro inom sjukvårdssektorn

Vinga Hiss stärker sin närvaro inom sjukvårdssektorn genom att leverera högkvalitativa hisslösningar för Västfastigheter och deras viktiga verksamheter. Den 1 november 2023 övertar Vinga Hiss beredskapen vid Göteborgs fyra stora sjukhus – Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals Sjukhus, Östra Sjukhuset samt Högsbo Sjukhus för Västfastigheter, en del av Västra Götalandsregionen (VGR). Det nya samarbetet innebär bland annat […]

Sara Walldén blir ny VD för Hissgruppen

Sara Walldén har utsetts till ny VD för Hissgruppen och tillträder tjänsten den 1 november 2023. Sara har lång erfarenhet från hissbranschen och är även VD för systerföretaget ITK Hiss AB med verksamhet i både Stockholm och Uppsala. Sara har en gedigen bakgrund inom hissbranschen och har varit VD på ITK AB sedan 2017. År […]

Motums Hållbarhetsredovisning 2022

Välkommen att ta del av Motum-koncernens Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022. Hållbarhetsredovisningen ger en helhetsbild av vad vi åstadkommit under det gångna året och vilka områden vi kommer att fokusera på under kommande år. Hållbarhetsredovisningen kommer att översättas till engelska inom kort. Om du har frågor gällande hållbarhetsredovisningen eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, vänligen […]

HissCentralen vinner stor upphandling för Region Örebro Län

HissCentralen har nyligen vunnit en upphandling för Region Örebro Län gällande löpande service och underhåll av cirka 160 hissar. Det nya samarbetet startar 1 juni 2023 och beräknas pågå 2 år med möjlighet till förlängning om 1 + 1 år. HissCentralen har sedan tidigare uppdraget för Region Örebro Läns hissbestånd. – HissCentralen har sedan tidigare […]

Motum AB stärker sin position i Norge genom förvärv av Uniheis AS

Motum AB växer på den norska marknaden genom förvärv av Uniheis AS. För 35 år sedan var Uniheis AS först med att installera Mitsubishihissar på den norska marknaden. Nu finns högkvalitetshissar av varumärket Mitsubishi i både Norge och Danmark. Motumkoncernen ägs sedan 2022 av Mitsubishi Electric och kompetensen inom Uniheis på Mitsubishihissar ger möjlighet till […]

Motum stärker sin position på hissmarknaden genom fusion av dotterbolag

Uppsala Lyftservice AB kommer i slutet av januari 2023 att fusioneras in i ITK Hiss AB. Fusionen genomförs för att skapa ett ännu starkare kunderbjudande inom hiss- och portlösningar. Uppsala Lyftservice bildades 1986 och har 17 anställda. Bolaget erbjuder flexibla och kundanpassade hisslösningar med öppna system som är enkla att underhålla. De servar och reparerar […]