Second Logo

hisstekniker

Hisstekniker

En hisstekniker är specialiserad på installation, underhåll och reparation och service av hissar, och dess system. Det inkluderar hissar för industribyggnader såväl som för kontor eller köpcentrum. Att vara hisstekniker är ett omväxlande yrke som tar en till många miljöer såsom bostäder, kontor, butiker, lagerlokaler eller fabriker.

Arbetet innehåller mekanik men mest stark- och svag strömteknik. Genom att utbilda dig till hisstekniker så ansluter du till en bransch med hög efterfrågan på kvalificerade yrkesmän.

Vad krävs för att bli en duktig hisstekniker?

Det finns många förmågor som underlättar om man strävar efter att bli en framgångsrik hisstekniker. Till viss del utgörs detta av egenskaper som hör ihop med ens persona och andra som rör teknisk kompetens. Följande egenskaper kan bidra till att man blir en framgångsrik hisstekniker:

Teknisk kompetens och utbildning för hisstekniker

För att kunna utföra installation och service så krävs det att man har en god förståelse för hur mekaniska system och elektriska komponenter fungerar – för sin egen och för omgivningens säkerhet, men också för att installation och service måste utföras korrekt. Därför är det viktigt att ha utbildning inom mekanik och el, samt en grundläggande förståelse för hissens olika komponenter.

Praktisk erfarenhet för hisstekniker

Att ha praktisk erfarenhet är A och O för att kunna bli en framgångsrik hisstekniker – det är något som man får chansen att erinra sig inom Motums 1,5 år långa utbildning. Att börja som lärling eller assistent kan vara en bra start för den som strävar efter att bli en framgångsrik hisstekniker.

Tekniska färdigheter

En hissteknikers arbete kretsar kring det tekniska arbetet – därför är det centralt att uppvisa tekniska färdigheter för att kunna diagnostisera och åtgärda fel på olika sorters system. Vidare så kan det vara viktigt att ha kunskap om elektronik, mekanik, hydraulik, pneumatik och datorstyrning.

Kommunikationsförmåga

Att uppvisa god kommunikativ förmåga är centralt inom många yrkesgrupper – så även för hisstekniker. Det är viktigt för att kunna kommunicera effektivt med kunder och kollegor, förklara problem, ge förslag på lösningar och arbeta fram en plan för installation, underhåll samt service.

Säkerhetsmedvetenhet

I arbetet som hisstekniker så är det viktigt att vara lyhörd, uppmärksam och förstå att hissar som inte fungerar på rätt sätt kan utgöra stora säkerhetsrisker för de som vistas i och runt en byggnad. Det är viktigt att föra säkerhetsprotokoll för att undvika skador på sig själv, andra eller hissen. Säkerhetstänket genomsyrar arbetet med hissar – från installation till reparation och modernisering.

Vad gör en hisstekniker?

Att vara hisstekniker innebär ansvar över processen från initial planering och installation till reparation och modernisering. Nedan följer några områden som ingår i hissteknikerns arbetsbeskrivning:

Installation

Vid installation av nya hissar och lyftsystem så är det hissteknikern som är ytterst ansvarig – detta kan omfatta installation av hisskorg, maskineri, dörrar och styrsystem.

Underhåll och modernisering

Hissteknikern är ansvarig för att tillgodose att hissanordningen underhålls, repareras och moderniseras efter behov. Hissteknikern är ansvarig över att anordningen fungerar och följer föreliggande säkerhetsföreskrifter.

Felsökning

Felsökningen är ett viktigt inslag i hissteknikerns arbetsbeskrivning – att vara lösningsorienterad och observant i kombination med rätt teknisk kompetens ger bra underlag för att kunna genomföra ordentliga felsökningar hos hissar. Detta är en mycket viktig del inom hissens livscykel och inom ramen för hissteknikerns arbete.

Vad tjänar en hisstekniker?

En hissteknikers lön beror på flera olika aspekter såsom arbetsplats, arbetslivserfarenhet och utbildning. Lönen kan skilja sig beroende på den geografiska platsen, där större städer tenderar att ge ut högre löner än mindre orter. Enligt Yrkeskollen.se så kan en hisstekniker förvänta sig att tjäna en medellön om 35 100 kronor i månaden, baserat på siffror från 2023.

Behörighet för ansökan?

Vi ställer följande krav på våra elever för att de ska vara kvalificerade att få söka till utbildningen för hiss- och porttekniker:

  • Gymnasieutbildning med el-inriktning (till exempel el, fordon, mekatronik), eller motsvarande kompetens som du fått på annat sätt.
  • Fullständiga gymnasiebetyg i matematik, engelska och svenska.
  • Engelska och svenska i tal och skrift
  • B-körkort, eller planer på att ta B-körkort under utbildningen (OBS! B-körkort är ett villkor för att få erbjudande om anställning efter godkänd grundutbildning).

Hur lång tid tar det att utbilda sig till hisstekniker?

Om du väljer att utbilda dig till porttekniker via Motum så är det först en 1-årig grundutbildning i hiss- och portteknik. Motum erbjuder visstidsanställning med lön under utbildningen. Det föreligger även erbjudande om att få anställning inom bolaget efter godkänd grundutbildning.

Vidare så innehåller utbildningen 6 månaders obligatorisk påbyggnadsutbildning med fokus på praktik. Certifikat kommer att erhållas  vid godkänd och avslutad kurs. Utbildningen i sin helhet är alltså 1,5 år lång.

Vilka ämnen får man studera som hisstekniker?

Inom ramen för utbildningen får man chansen att studera följande ämnen:

Ellära

Inom ämnet ellära så studerar man elektricitet och dess beteenden i olika material och kretsar. Dessutom studerar man resistorer, kondensatorer och induktorer.

Mekanik

Mekanikämnet fokuserar på rörelser och krafter, samt hur det påverkar kroppars beteenden. Man studerar sambandet mellan kraft, hastighet och acceleration, samt hur man kan nyttja dessa samband för att förstå och förutsäga rörelser.

Styrsystem

Styrsystem är en gren inom teknik var man studerar utveckling och hur man kan använda system som automatiskt kan reglera och styra processer. Det kan röra sig om robotar, motorer eller produktionsprocesser.

Felsökning

Felsökningen är en metod för att identifiera problem eller fel som uppstår inom olika tekniska system, till exempel bakomliggande funktionen hos automatiska portars styrsystem.

Praktiskt lärande

Inom kursens ramar får man chansen att utöva mycket praktik såsom nyinstallation, modernisering, service & underhåll samt reparation.

hisstekniker

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar