Information till våra kunder och samarbetspartners med anledning av coronavirus

Våra kunders och medarbetares säkerhet är av högsta vikt för oss. Vi följer därför noga nyheter, information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I tillägg till dessa rekommendationer har ett antal försiktighetsåtgärder tillämpats i hela Motum-koncernen sedan den 27 februari 2020. Bland annat har alla utlandsresor i tjänsten ställts in, längre tjänsteresor inom Sverige minimerats och riskbedömningar genomförts av alla medarbetare som varit på resor utomlands sedan mitten av februari. I de fall där risk för smitta utomlands förekommit har den berörda medarbetaren arbetat hemma i 14 dagar.

Vi kommer vid behov att fatta beslut om ytterligare åtgärder för att minimera risken för våra medarbetare och säkerställa leverans till alla våra kunder.

Vid frågor kring ovan, vänligen kontakta:
Charlotte Teglgaard, Kommunikationschef Motum
Tel: 0725 0125 22
Epost: charlotte.teglgaard@motum.se.

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se