Kunskapsbank – port

Välkommen till Motums kunskapsbank för portar. Här hittar du aktuell information och dokument att ladda hem.
Sidan vänder sig i första hand till portägare.

Värd att veta om portar

Ta del av Portgruppens fyra lättlästa faktablad för portägare och få bättre koll på din port.

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Tillsammans är vi över 300 anställda från norr till söder som servar, moderniserar och installerar nya hissar och portar. Hållbarhet är ett ledord på Motum och vi lägger stor vikt vid att våra lösningar ska vara bra för både människa och miljö. För att ge våra kunder så stor valfrihet som möjligt arbetar vi uteslutande med öppna system.

Motum AB, c/o ITK AB, PO Box 11034, SE-161 11 Bromma Sweden, E-mail: info@motum.se