Second Logo

hissar till befintliga hus

Nyinstallation av hissar till befintliga hus


När du förser ett befintligt hus med hiss så gör du tillvaron enklare för de människor som arbetar, lever eller vistas i fastigheten. Hissen möjliggör för äldre människor eller personer med fysiska begränsningar i överhuvudtaget ska kunna röra sig ordentligt i fastigheten. Barnfamiljer, sjuka eller skadade kan också vara i stort behov av att en hissanordning finns på plats – därför är nyinstallation av hiss i befintliga hus ett sätt att trygga livskvaliteten för dessa grupper.

Kompletta hissar som anpassas efter byggnaden och de givna förutsättningarna på plats.

__________________________________

  • Hissar utformade för att passa i befintliga fastigheter.
  • Att installera i ett befintligt hus kan vara en smart investering för att framtidsanpassa fastigheten.
  • Är ett populärt val för att öka tillgänglighet i fastigheten.
  • Kan bidra till ökat värde på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster.

Hiss till befintliga trapphus – var kan den installeras?

I de flesta byggnader så går det att efterinstallera en hisslösning, däremot finns det särskilda fall där det inte får plats. I dessa fall så kan man istället placera hissen utanpå byggnaden – under förutsättningen att utrymningsvägar fortfarande finns tillgängliga enligt gällande standarder. I teorin så kan man installera en hiss i nästan vilken fastighet som helst, men det finns en del som lämpar sig bättre än andra. Lägenhetshus, kontorsbyggnader, skolor och sjukhus är i regel väl lämpade fastighetstyper för att efterinstallera hissar.

Hur stort ska trapphuset vara för att man ska kunna installera en hiss?

Olika rekommendationer föreligger beroende på om huset är nybyggt eller om hissen ska konstrueras i ett befintligt hus. Man rekommenderar att trapphuset har en bredd om 2400 mm, medan djupet kan variera i större utsträckning. Det finns inget fastställt minimimått för trapphusets dimensioner för att få bygga en hiss, snarare beror det på faktorer såsom hissens storlek, kapacitet, antal våningar och tillgänglighetskrav.

Vilka är fördelarna med installera hissar till befintliga hus?

Det finns många fördelar med att efterinstallera en hissanordning. Motums utrymmessnåla och flexibla hisslösningar kan installeras i alla typer av byggnader och passar bra för byggnader bl.a. i miljonprogrammet. Några av de främsta fördelarna med att inrätta en hiss är:

  • Ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet eller äldre människor som vill bo kvar hemma. Det underlättar avsevärt för den som enkelt vill kunna ta sig upp och ner i byggnaden.
  • Ökat fastighetsvärde d.v.s. ett tillägg av en hiss kan med stor sannolikhet bidra till ökat fastighetsvärde och därmed öka försäljningsvärdet om du som fastighetsägare väljer att sälja fastigheten i framtiden.
  • En efterinstallerad hiss ger god möjlighet till att transportera tunga varor, möbler eller dylikt till samtliga våningsplan.

Finns det statligt stöd för efterinstallation av hissar i befintliga trapphus?

Du som fastighetsägare eller en bostadsrättsförening kan sedan 2016 ansöka om stöd genom det s.k. bostadsanpassningsbidraget för att anpassa gemensamma utrymmen så att de är bättre lämpade för äldre som vill bo kvar eller för personer med svårigheter att använda trappor. Man kan få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus där detta saknas. Det är dock viktigt att notera föreliggande krav och förutsättningar som måste uppfyllas för att vara berättigad till stöd. Det förekommer även skillnader beroende på vilken kommun och region som man verkar inom, där det till och med kan finnas ytterligare stöd för efterinstallation av hissar i trapphus.

Vi levererar hissar till befintliga hus i hela Sverige

Som nationell hisskoncern levererar vi hissar till befintliga hus i hela Sverige. Vill du veta mer om hissar som levereras till befintliga hus generellt, eller kontakta oss gällande en förfrågan – är du varmt välkommen att fylla i kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar