Second Logo

Eldrivna servicebilar hos Nordisk Hiss

Nordisk Hiss har under 2019 köpt in och testat tre eldrivna servicebilar. Försöket har varit en succé och företaget utvärderar nu möjligheten att använda elbilar i andra delar av verksamheten.

Nordisk Hiss, som är en del av den gröna hisskoncernen Motum, strävar efter att ligga i framkant vad gäller miljö och hållbarhet. Företaget påbörjade därför redan 2007 tester med biogasbilar i serviceverksamheten. Men det är först nu när biltillverkarna lanserat eldrivna arbetsbilar som företaget känner att de hittat en produkt som i stor utsträckning lever upp till förväntningarna.

Bilarna som företaget köpt in har en räckvidd på 15 mil per laddning och en uppladdningstid på 6 timmar. Under testperioden har bilarna använts för servicebesök inom stadsgränserna i Linköping, Jönköping och Eskilstuna.

”Vi är jättenöjda med bilarna i stadsmiljö. De är tysta, lätta att köra och viktigast av allt så uppfyller de kundernas krav på miljö och hållbarhet”, säger Peter Sundell, VD Nordisk Hiss.

För Nordisk Hiss som har verksamhet runtom i Småland, Östergötland, Västmanland och Sörmland är den begränsade räckvidden dock ett hinder för att byta ut företagets totalt 57 st. servicebilar eftersom elbilarna inte är lämpliga för jour och längre resor runt i länen.

Företaget har installerat laddstolpar utanför huvudkontoret där bilarna laddas över natten. Det finns också gott om laddstationer runtom i Linköping. På grund av laddningstiden på 6 timmar är det dock inte aktuellt att ladda bilarna på dagtid.

”Vi kommer att utvärdera möjligheten att använda elbilarna inom andra delar av verksamheten där räckvidden inte utgör ett hinder. På lite längre sikt hoppas vi att det kommer eldrivna arbetsfordon ut på marknaden med längre räckvidd och kortare uppladdningstid, fortsätter Peter Sundell.

Om Nordisk Hiss
Nordisk Hiss AB grundades 1993 och är en del av Motum-koncernen. Motum är Sveriges största oberoende hiss- och portkoncern. Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår ITK, Hissgruppen, Nordisk Hiss i Värmland, Vinga Hiss, Uppsala Lyftservice, Hisscentralen, Östgöta Portservice, Hiss-Craft, Motum Hiss Syd, Roslagens Hiss och Motum Port.