Second Logo

Solväders FC tilldelas Stipendium för hållbar förändring

Solväders FC är en av mottagarna av 2019 års Accent Equity Partners Stipendium för hållbar förändring.

Accent Equity Partners AB har instiftat detta stipendium för att stödja de goda krafter i Norden som inser samarbetets betydelse för att skapa uthållig förändring inom samhälle, idrottsrörelse, föreningsliv eller andra ideella verksamheter. Stipendiet har fått namnet Tillsammans. Det skall ses som en symbol för de krafter vi vill stödja. Stipendiet utdelas årligen i samband med jul och vinnarna väljs ut i samarbete med portföljbolag som ägs av Accent-fonder.

Solväders FC är en fotbollsförening med verksamhet i Norra Biskopsgården i Göteborg. Föreningen har nominerats av Vinga Hiss AB för sitt arbete med att bryta utanförskapet i Biskopsgården.