Second Logo

Hissgruppen levererar nya Katarinahissen!

På uppdrag av Skanska Slussen Construction AB kommer Hissgruppen att leverera och installera nya Katarinahissen vid Slussen i Stockholm. Upprustningen av Katarinahissen är en del av Slussenprojektet.

Katarinahissen, som är 38 meter hög, förbinder Katarinavägen vid Slussen med Mosebacke torg. Den första Katarinahissen togs i bruk helt tillbaka i 1883 och var i drift enda fram till 1933 varefter den revs för att ge plats åt den nuvarande hissen som invigdes 1936. 2010 togs Katarinahissen ur drift 2010 av säkerhetsmässiga skäl.

– Vi är mycket stolta över att ha fått det prestigefulla uppdraget att bygga om Stockholms mest kända hiss. Det känns särskilt roligt att få vara med och skriva ett nytt kapitel i Katarinahissens långa historia, säger Peter Åman, VD för Hissgruppen.

Peter Åman, Vd Hissgruppen

Den ombyggda Katarinahissen kommer att vara en linhiss på 2500 kg med en lyfthöjd på 40,1 meter från toppen och ned till Tunnelbaneingången som finns i källarplan.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonathan Dahlberg
Säljare Hissgruppen
jonathan.dahlberg@hissgruppen.se
Tel: 08-527 271 11

 

Hissgruppen Sverige AB är en del av Motum-koncernen. Motum är Sveriges största oberoende hiss- och portkoncern. Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Roslagens Hiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice. Motum finns även i Norge. Tillsammans är vi runt 350 anställda och omsätter cirka 700 miljoner kronor.