Second Logo

Motum Skåne vinner stort moderniseringsuppdrag åt Heimstaden

Motum Hiss Skåne har nyligen vunnit en upphandling gällande modernisering av 25 hissar åt Heimstaden. Heimstaden är ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag med ett totalt fastighetvärde på 300 miljarder kronor.

Hissarna finns i Heimstadens bostadsbestånd i Malmö, Ystad, Trelleborg och Landskrona. Projektet startade i april och beräknas vara klart innan utgången av 2022.

– Vi är mycket stolta över att ha fått ett förnyat förtroende från vår kund Heimstaden genom tilldelningen av hela den andra etappen av hissmoderniseringar i Skåne, säger Tom Westerholm, VD Motum Hiss Skåne.

Med utgångspunkt i Malmö erbjuder Motum Hiss Skåne flexibla och kundanpassade hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system runtom i hela Skåne. I tjänsteutbudet ingår nyinstallation, modernisering samt service och reparationer av hissar och portar.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Persson
Säljare, Motum Hiss Skåne AB
040-22 25 93
andreas.persson@motumskane.se

 

Motum – den hållbara hiss- och portkoncernen
Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och en omsättning på 700 mnkr. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Vinga Hiss, Östgöta Portservice, Roslagens Hiss och Uppsala Lyftservice. Motum finns även i Norge. Läs mer på www.motum.se