Second Logo

Motum stärker sin position på hissmarknaden i Storstockholm genom fusion av dotterbolag

Hiss-Craft i Sverige AB och Roslagens Hiss AB kommer per den 1 december 2020 att fusioneras in i Hissgruppen Sverige AB. Fusionen genomförs för att skapa ett ännu starkare kunderbjudande i Stockholmsregionen.

Hiss-Craft i Sverige AB och Roslagens Hiss AB bildades båda 2007. Bolagen, som tillsammans har ca 30 anställda, erbjuder i första hand modernisering samt service och reparation av hissar. Hissgruppen Sverige AB startades 1979 och har sitt säte i Hägersten. Bolaget har 49 anställda och erbjuder service, modernisering och nyinstallation av hissar och portar. Genom att fusionera Hiss-Craft i Sverige AB, Roslagens Hiss AB och Hissgruppen Sverige AB minskar Motum-koncernen antal hissbolag i Storstockholm från fyra till två bolag; Hissgruppen och ITK. Varumärket Hiss-Craft försvinner i samband med fusionen medan varumärket RoslagensHiss kommer att finnas kvar.

”Sammanslagningen av Hiss-Craft, RoslagensHiss och Hissgruppen är ett viktigt steg i Motum-koncernens utveckling för att kunna tillhandahålla ett ännu vassare service- och tjänsteerbjudande i Storstockholm”, säger Fredrik Eliasson, vd och koncernchef, Motum AB.

Peter Åman – Hiss-Craft i Sverige AB och Roslagens Hiss AB:s nuvarande vd – har utsetts till vd även för Hissgruppen Sverige AB från och med den 1/9 2020. Peter Åman ersätter Robert Sporrong, som lämnat Motum-koncernen för en tjänst inom ekonomi på Bravida.

”Vi är väldigt glada över att Peter Åman tackat ja till rollen som ny vd för Hissgruppen”, säger Fredrik Eliasson. ”Med sin breda erfarenhet och kompetens inom hissbranschen kommer Peter att fortsätta vidareutveckla Hissgruppen och befästa bolagets position som en ledande aktör på hissmarknaden i Stockholm”, fortsätter Fredrik Eliasson.  

”Genom att kombinera den kompetens och erfarenhet som finns inom Hissgruppen, Hiss-Craft och RoslagensHiss kommer vi att bli ännu mer slagkraftiga gällande leveranskapacitet, tjänsteutbud och serviceerbjudande i Stockholmsregionen. Det i sin tur ger oss möjlighet att ge både befintliga och nya kunder en ännu bättre kundupplevelse”, säger Peter Åman, vd Hissgruppen Sverige AB

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Teglgaard
Kommunikationschef Motum AB
charlotte.teglgaard@motum.se
072-5012522

Om Motum
Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna
system som är enkla att underhålla. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, Hiss-Craft, ITK, Motum Hiss Syd, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i  Värmland, Vinga Hiss, Östgöta Portservice, RoslagensHiss och Uppsala Lyftservice. Motum finns även i Norge. Läs mer på www.motum.se