Second Logo

Höj hissäkerheten i bostadshus – lika lagar för lika hissar!

I dagens samhälle är hissar en nödvändig del av våra liv. De transporterar oss och våra ägodelar upp och ner i våra bostadshus och på våra arbetsplatser. Och gör vardagen enklare och mer tillgänglig. Men vad händer när hissarna inte längre kan garantera vår säkerhet?

Sverige har Europas äldsta hissbestånd, och mer än hälften av våra hissar är äldre än 30 år. Många av de äldre hissarna saknar nödvändig säkerhetsutrustning som finns i moderna hissar. Detta innebär att hissanvändare dagligen utsätts för risker som enkelt skulle kunna undvikas. Det har sedan tidigare identifierats två huvudkategorier av hissar som orsakar flest allvarliga olyckor: hissar med farliga innerdörrar och hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

Regeringen har nyligen beslutat om nya krav för äldre hissar med farliga innerdörrar, och detta är ett steg i rätt riktning. Dessa nya regler innebär att hissar med kombinationen av schaktdörr och korgdörr måste ha ett lämpligt skydd mellan dörrarna för att förhindra olyckor, särskilt när det gäller små barn. Cirka 5 800 hissar berörs av detta krav, och det måste vara uppfyllt senast den 1 oktober 2031. Initiativet är välkomnat, men det är inte tillräckligt.

Det är fortfarande cirka 20 000 hissar i Sverige som saknar skydd i korgöppningen, och detta är en allvarlig säkerhetsrisk som inte har blivit tillräckligt uppmärksammad. Det är dags att höja säkerhetsnivån för dessa hissar också. Idag skiljer sig lagstiftningen mellan bostadshissar och hissar i arbetslokaler på ett sätt som inte kan rättfärdigas. Det är dags att harmonisera regelverket och höja säkerhetsstandarden för alla hissar, oavsett var de används. Våra medborgares säkerhet och välbefinnande bör vara den högsta prioriteringen, och det är dags att se till att ingen hamnar i onödiga faror när de använder hissar i sina bostäder.

”Vi står inför utmaningar när det kommer till att förbättra hissäkerheten. Nuvarande regelverk lägger ansvaret för hissarnas säkerhet på fastighetsägarna, som naturligtvis följer lagstiftningen. Säkerhetsfrågan i bostadshissar har varit en påtaglig risk under en lång tid. Vi är övertygade om att en betydande del av lösningen för att öka säkerheten är att regeringen tar ett steg framåt och harmoniserar reglerna, så att en enhetlig och hög säkerhetsstandard gäller för alla typer av hissar och deras användare. Dessa åtgärder kommer att bidra till att minska risken för olyckor och förbättra säkerheten i alla situationer där hissar används”, säger Fredrik Eliasson, Koncernchef på Motum.

Tyvärr ser vi att det bara är en tidsfråga innan nästa hissolycka är framme, det kan vi räkna ut genom att titta på statistiken. Det är onödigt att någon ska behöva skada sig i hissen på grund av allvarliga säkerhetsbrister. Vi på Motum medverkar aktivt i arbetet med att få regeringen att anta det redan framtagna förslaget till författningstext som skulle säkerställa att hissar i bostadshus alltid är försedda med lämpligt skydd i korgöppningen och andra nödvändiga säkerhetsåtgärder för att förhindra klämskador och allvarliga olyckor. Lika lagar för lika hissar!

Det är dags att höja säkerhetsnivån för hissar i bostadshus som utgör en säkerhetsrisk. Det handlar om att skydda våra medborgare och att säkerställa att våra bostäder och arbetsplatser är så säkra som möjligt. Motum uppmanar regeringen med Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som ansvarig att agera snabbt för att undvika nästa hissolycka. Regeringen behöver höja hissäkerhetsnivån i våra bostadshus i hela landet genom att ha lika lagar för lika hissar. Vi kan inte längre ignorera riskerna som äldre hissar medför. Det är dags att agera och skydda våra medborgare.

På Motum arbetar vi dagligen med att serva, reparera och modernisera och därmed höja säkerheten i Sveriges hissbestånd. Vi gör detta med ett fokus på hållbarhet i allt vi gör. Vi är av övertygelsen att långsiktigt och proaktivt arbete med säkerheten i hissarna bidrar till en bättre och säkrare hissmiljö för alla som använder hissen, medborgarna och våra hisstekniker som arbetar med hissarna.

>> Läs mer om hur ofta en hiss behöver moderniseras för att upprätthålla säkerheten

Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommunala bolag som önskar att höja säkerheten i sina hissar trots att regeringen inte lagstiftat om att säkerheten i bostadshissar ska vara på samma nivå som för hissar i arbetslokaler är välkomna att höra av sig till våra lokala bolag för kostnadsfri konsultation och rådgivning.

Fredrik Eliasson, Koncernchef på Motum.

Vill ni veta mer om hur vi förbättrar säkerheten i hissar? 

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av alla sorters hissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar