Second Logo

Uppdaterade säkerhetskrav för äldre hissar: Rätt steg mot hållbarhet och tillgänglighet

I september 2023 antog regeringen ett lagförslag från Boverket som innebär retroaktiva säkerhetskrav för äldre hissar. Detta lagkrav riktar sig särskilt mot hissar med farliga innerdörrar, vilket omfattar en betydande del av Sveriges hissbestånd, närmare 6 000 hissar.

Den äldre typen av hissar, ibland kallade ”Östermalmshissar”, kännetecknas ofta av en konstruktion med en korgdörr i form av en rör- eller saxgrind tillsammans med en schaktdörr ut mot våningsplanet. Denna konstruktion har visat sig kunna innebära klämrisker och risk för instängning, särskilt för barn och husdjur. För att minska faran för att något i den stilen ska kunna inträffa, måste dessa hissar inom snar framtid utrustas med lämpligt skydd i det tomma utrymmet mellan dörrarna. Detta enligt dessa nya lagkrav.

Källa: Hissförbundet

Det nya lagkravet, som träder i kraft i oktober 2031, sätter ansvaret för säkerhetsåtgärder på fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Detta inkluderar installation av säkerhetssensorer och andra tekniska lösningar för att förhindra klämolyckor. Ansvaret kan inte föras vidare på leverantör eller annan part, utan ägs av fastighetsägaren. Men en certifierad och erfaren leverantör med god kunskap inom säkerhetsförbättrande åtgärder för hissar kommer givetvis att kunna garantera att nödvändiga förbättringar genomförts.

Säkerhetskraven är en del av en bredare strävan att förbättra säkerheten för alla som använder hissar i Sverige. Med över hälften av landets hissar med en livslängd över 30 år, är modernisering och regelbundet underhåll avgörande för att säkerställa fortsatt säkerhet och tillgänglighet.

Motum är en ledande aktör inom hiss- och portbranschen som fokuserar på hållbara lösningar att bibehålla och förbättra fastigheters tillgänglighet. Genom att prioritera modernisering över nyinstallation minskar vi miljöpåverkan med upp till 50 procent, jämfört med alternativet att bygga en helt ny hiss. Vi erbjuder långsiktiga underhållsplaner och serviceavtal där vi kontinuerligt säkerställer gamla hissars funktionalitet och säkerhet, samt efterlevnad mot uppdaterade lagkrav.

Vill ni veta mer om hur vi förbättrar säkerheten i hissar? 

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av alla sorters hissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar