Second Logo

specialhissar

Nyinstallation av specialhissar


En specialhiss är en hiss som är utformad för att uppfylla specifika behov eller krav utöver de vanliga hissarna. Dessa lösningar är speciellt anpassade anordningar som utformas efter kundens önskemål. När det kommer till specialhissar så finns det egentligen inga begränsningar. Vi har lång erfarenhet av att installera alla olika typer av hissar, men hjälper er även skräddarsy lösningar helt från grunden. Nedan beskriver vi lite mer utförligt vilka typer av hissar som kan ingå i kategorin specialhissar. 

Helt kundanpassade lösningar med stort fokus på utseende och storlek.

__________________________________

  • Hissar utformade för att passa särskilda behov.
  • Denna anordning kan installeras i en mängd olika byggnader såsom sjukhus, skolor eller köpcentrum.
  • Är ett populärt val för att öka tillgänglighet i fastigheten.
  • Kan bidra till ökat värde på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster.

Vad är en specialhiss?

En specialhiss är som namnet antyder en speciell hissanordning som anpassas efter behovet. Detta kan vara en båthiss, panoramahiss, utomhushiss eller en hiss för ett vindkraftverk. Där samtliga lösningar har sina egenheter, krav och behov. Specialhissar kan ha olika funktioner eller anpassningar som t.ex. kan göra det möjligt för personer med funktionsvariation att använda hissen, transportera tung utrustning, last, eller för att möjliggöra snabb och effektiv transport. En specialhiss kan ha särskilda funktioner såsom anpassade dörröppningar, extra starka hisskablar eller rörelsesensorer som möjliggör en säkrare och mer bekväm resa.

Vilka är fördelarna med en specialhissar?

Eftersom att specialhissar är utformade efter särskilda krav och behov så kan en fördel vara att de ökar tillgängligheten i byggnader för dem med funktionsvariationer eller för dem som är rullstolsburna. Specialhissar är utformade för att att uppfylla höga säkerhetsstandarder och kan vara utrustade med olika säkerhetsfunktioner såsom speciella rörelsesensorer och nödstoppsknappar.

Specialhissar – vad är en utomhushiss?

Utomhushissen är en lösning som är byggd ovanpå eller utanför byggnaden och som inte bara erbjuder vackra vyer utan även sparar plats inomhus. Utomhushissen tål värme och kyla i stor utsträckning, dessutom finns det lösningar att tillgå för mer extrema klimat. I de flesta fall så installeras denna anordning mot ytterväggen. Den är väderbeständig och ger enkel samt bekväm tillgång till alla våningsplan. Utomhushissar används ofta i offentliga byggnader, hotell, köpcentra och på andra kommersiella och offentliga platser.

Hur fungerar specialhissar för vindkraftverk?

Med säkerhet som ledord erbjuder vi lösningar för vindkraftverk. Att arbeta i ett vindkraftverk innebär ofta stora risker och därför bör en trygg hisslösning installeras. Det finns olika typer av hisssystem för vindkraftverk, som t.ex. spiralformade hissar och linjära hissar. Linjära hissar rör sig uppåt och nedåt längs en rak räls, medan spiralformade hissar rör sig längs en spiralformad räls runt tornet.

Vad är en båthiss?

En båthiss är utformad för att klara av att lyfta tunga båtar i höjdled. Priset kan skilja sig avsevärt beroende på hissens omfattning och ändamål. Det finns många anledningar att installera en båthiss – ingen boj eller kätting behövs som kan gå av i stormen, den minskar stöldrisken och försäkringspremien blir lägre. Båthissen består oftast av en ram med vajrar, block och en elektrisk motor som driver vajrarna. Båthissar är vanligt förekommande i små båthamnar eller vid privata båtplatser där man behöver lyfta båten upp ur vattnet för att förvara den på land.

Vad kostar en specialhissar?

Hur långt är ett snöre? Det beror helt på vilken anordning som åsyftas, samt vilka platsspecifika krav och behov som efterfrågas. Eftersom specialhissar är utformade för att uppfylla specifika behov, är de oftast dyrare än vanliga hissar. Specialhissar kan ibland kräva mer specialiserad underhåll och reparation för att fungera korrekt och säkert.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar