Second Logo

bostadshissar

Nyinstallation av bostadshissar


Vi installerar kompletta och kostnadseffektiva bostadshissar i nyproduktion. När det kommer till nyproduktion av flervåningshus är installation av tillgänglighetsanpassade och moderna bostadshissar en självklarhet. Hissen öppnar upp fastigheten för fler besökare, då små barn och äldre, samt funktionsnedsatta eller skadade personer får svårt att besöka en flervånings- fastighet utan hiss. 

Vi är därför måna om att installera moderna, säkra och tillgängliga hissar i samtliga nya fastigheter som byggs i Sverige – oavsett om fastigheten endast har två våningar eller långt fler än så. 

Kostnadseffektiva och
kompletta standardhissar till nyproduktion.

__________________________________

  • Vanligtvis mindre och långsammare än kommersiella hissar.
  • Antingen hydraulisk eller elektrisk och kan anpassas till olika typer av byggnader och installationer.
  • Är ett populärt val för att öka tillgänglighet i fastigheten.
  • Kan bidra till ökat värde på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster.

Vad är en bostadshiss? 

Bostadshissar är installerade i fastigheter avsedda för boende för att underlätta vertikal förflyttning i byggnaden och därmed öka tillgängligheten för de som bor där. Bostadshissen är vanligen mindre och har mindre kapacitet än hissar som är anpassade för kommersiella byggnader eftersom de främst är avsedda för transport av personer.

För nybyggnationer ses hissen som en självklarhet för den nya fastigheten, och är ofta välplanerad, stor och kan öppnas från båda sidor så att halvplan kan utnyttjas bättre och så att fler kan åka i hissen samtidigt. 

Dessa ritas med i arkitektens skiss och planeras redan från start, men hur installationen sker och vem som gör det varierar. Här lägger Motum stor vikt vid det gedigna arbete som krävs för att leverera en långsiktigt hållbar lösning, som kan hantera fastighetens och dess gästers krav under lång tid framåt.

Föreskrifter och krav för nya bostadshissar 

Det finns tydliga direktiv och kravställningar på nya hissar, dessa krav kan också appliceras retroaktivt på äldre hissar och exempelvis gälla för moderniseringar av hissar. Utöver det tillkommer även krav på professionell förebyggande skötsel och underhåll. 

Fastighetsägaren har det slutgiltiga ansvaret för hissen och dess säkerhet. Det är därför viktigt och rekommenderat för fastighetsägaren att ha koll på nya krav för hissar, så att dessa med säkerhet följs. Dessa krav finns tydligt specade på bland annat hissförbundets webbplats och i nedladdningsbara dokument. 

Bostadshissar som energitjuv i fastigheten

Hissar i moderna byggnader ses som absoluta självklarheter, men det gör även energieffektivitet. Här är det viktigt att hissen konstrueras så att den över tid drar så lite energi som möjligt. Över en flerårsperiod räknas givetvis även den energi som går åt vid service och reparation , varför hållbara materialval är av stor vikt. 

Miljöpåverkan vid installation av hiss 

Inköp från öppna marknaden

De olika komponenter och beståndsdelar som den nya hissen ska bestå av köps in från öppna marknaden, och är inte del av ett slutet system som sedan blir svårt för en annan leverantör att ta över. Vi är måna om att etablera en långsiktig underhållsplan med kunder som väljer oss som leverantör, för att främja hissens välmående och säkerhet under en lång tid framöver. Vi är samtidigt måna om att kunden ska ha möjlighet att få hjälp med hissen oavsett, och ser till att begränsa inlåsningseffekter. Med komponenter från öppna marknaden blir service enklare och billigare än om inköp sker från slutna system. 

Nyinstallationer för smidigare hemleveranser

En hållbar värld innebär också att färre ska behöva åka till exempelvis matbutiken, utan att matbutiken kan leverera maten hem. Då är större, varu liknande hissar optimala för att enkelt kunna rulla transporter ut och in. Likväl som vad gäller generell tillgänglighetsanpassning för hissen, underlättar det för leveranser om det är enkelt att köra exempelvis pirra hela vägen fram till hissen och sedan fram till dörren. Samma gäller givetvis för barnvagnar och kring övrig in- och utkörning till lägenheter. Större hissar som nås via ramper underlättar avsevärt för samtliga boende i fastigheten och skapar ett pålitligare flöde. 

Bostadshissar i högre hus under rusningstrafik 

Problematik som svenska husleverantörer varit förskonade från, i alla fall när det kommer till bostadshus, är huruvida man behöver anpassa hissen efter hur många som ska nyttja den under populära restider. I storstäder där höghus är vanligare är detta vardagsmat för fastighetsbranschen – men i Sverige är vi inte lika vana vid högre bostadshus. 

Detta förändras med tiden och högre hus som Turning Torso, Karlatornet och Norra Tornen tvingar fastighetsbolagen och husleverantörer att tänka om. Ofta behövs flera hissar, och i vissa lägen ser man över att dedikera vissa hissar till specifika våningsplan, för att förenkla flödet och se till att en hiss inte riskerar behöva stanna på onödigt många våningsplan – utan istället plocka upp fler resenärer vid varje stopp. 


Vi levererar nyinstallation av bostadshissar i hela Sverige

Som nationell hisskoncern levererar vi olika typer av hissar i hela Sverige. Vill du veta mer om bostadshissar generellt, eller kontakta oss gällande en förfrågan – är du varmt välkommen att fylla i kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs någon av våra senaste artiklar om hissbranschen nedan