Second Logo

Nyinstallation av sjukhus- och vårdhissar

Sjukhus-och vårdhissars existens möjliggör att sjukhus och vårdenheter fungerar effektivt och säkert för både berörda patienter och personal. Dessa hisslösningar kan både vara standardiserade samt skräddarsys för att matcha just era specifika behov. Som etablerad hisskoncern i Norden har vi god kunskap inom området och är idag leverantör av sjukhus- och vårdhissar till flera ledande sjukhus i Sverige.

På denna sida sammanställer vi praktisk information och samlade erfarenheter om installation och service av sjukhus- och vårdhissar.

Effektiva hissystem av högsta kvalitet med fokus på säkerhet.

__________________________________

  • Utformade för att möta de krav som föreligger på sjukhus och vårdinrättningar.
  • En av de viktigaste funktionerna hos en vårdhiss är dess säkerhet.
  • Kommer med extra funktioner för att trygga patientens säkerhet såsom bredare dörrar, större kabiner och extra handtag.

Sjukhus- och vårdhissars historia

Hissen har varit en väsentlig tillgång för sjukhusen och har möjliggjort att de har kunnat byggas på höjden och inte bara på bredden. Den har också möjliggjort effektiv transport av patienter, mat och sjukhusgods.

Liksom hissar generellt, har sjukhus- och vårdhissen också genomgått en rad upprustningar under dess livstid. Den första hissen som kundes användas av allmänheten i Sverige installerades 1874 på Grand Hotel i Stockholm. Hissens användning ökade snabbt därefter och började installeras på andra lämpliga platser i samhället, såsom på sjukhus.

När sjukhus- och vårdhissarna började användas mer frekvent klassificerades hissarna precis som de gör idag – personhissar för sjukhuspersonal och besökare och sänghissar för patienter.

Installation av styrsystem för att hantera köbildning till sjukhushissar

Under denna tid fanns inget modernt styrsystem för hissanvändningen, utan hissen användes fritt av både personal och besökare, vilket innebar att hissköerna kunde bli långa och väntetiderna frustrerande.

För att lösa ovan nämnda problem installerades styrsystemet TMS 900. Systemet möjliggjorde övervakning av hissens trafikflödet för att därmed kunna optimera dess användning. TMS 900 och andra moderna styrsystem för hissar har varit en eminent faktor till ökad effektivitet på sjukhusen.

Vad är sjukhus- och vårdhissar?

Sjukhus- och vårdhissar är hissar som används primärt inom vårdindustrin. Dessa hissar är större än vanliga hissar eftersom de behöver rymma medicinsk utrustning och patienter. Dessutom är de vanligtvis utrustade med flera specialfunktioner som kan hantera de extraordinära situationer som kan uppstå på ett sjukhus. Hissarna är också gjorda av mer lättrengörligt material för att kunna upprätthålla en säker miljö för patienterna.

Vilka specialfunktioner kan finnas i sjukhus- och vårdhissar?

Nedan listas några av de vanligaste specialfunktionerna som sjukhus- och vårdhissar kan installeras med utöver de ovan som redan nämnts.

  • Hissarna kan utrustas med medicinsk gas, såsom syrgas eller “lustgasblandning” för att kunna hantera olika nödsituationer.
  • Hissarna kan också utrustas med speciella ljud-och ljusfunktioner för att underlätta kommunikationen mellan olika våningsplan.
  • Det finns även möjlighet att installera strömkällor i hissen för användning av medicinsk utrustning under hissfärden.
  • Hissarna kan även installeras med speciella knappar för nödsituationer eller för snabb transport till avdelningar som kräver särskild uppmärksamhet eller utrustning.


Vi levererar sjukhus- och vårdhissar i hela Sverige

Som nationell hisskoncern levererar vi olika typer av hissar i hela Sverige – och har levererat sjukhus- och vårdhissar till ett flertal sjukhus i Sverige. Vill du veta mer om sjukhushissar generellt, eller kontakta oss gällande en förfrågan – är du varmt välkommen att fylla i kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar