Second Logo

Nyinstallation av småvaruhiss


Småvaruhissar är en oumbärlig del av moderna företag och byggnader. Dessa hissar spelar en viktig roll när det gäller att hantera förflyttning och transport av varor på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Småvaruhissar bidrar till att optimera verksamheter inom olika branscher och utgör en effektiv lösning för transport av mindre varor och gods inom byggnader.

Mindre och mycket platseffektiva varuhissar där exempelvis mat, skor och kläder kan fraktas.

__________________________________

  • Småvaruhissar är en praktisk lösning för att transportera varor och material mellan våningar.
  • Anordningen är lätt att installera och kräver minimalt med underhåll.
  • Lösningen är energieffektiv och hjälper till att minska energikostnader på lång sikt.
  • Före installation är det viktigt att överväga faktorer såsom lastkapacitet, hastighet och säkerhetsfunktioner.

Vad är en småvaruhiss?

Småvaruhissar är vertikala transportsystem som används för att förflytta varor, material och gods mellan olika våningar inom en byggnad. Till skillnad från personhissar är småvaruhissar utformade specifikt för att hantera laster och möta behoven för företag och organisationer som söker en smidig lösning. Dessa hissar kan användas inom olika branscher såsom butiker, lager, hotell, sjukhus, kontor och mycket mer.

Småvaruhissens funktion och design

Lösningen kommer i olika storlekar och konfigurationer för att matcha de behov som föreligger. Småvaruhissar kan antingen vara hydrauliska eller mekaniska. Lösningen kan konstrueras som godshiss, varuhiss eller så kallade dumbwaiters.

Småvaruhissar utgörs vanligen av en lastplattform, ett hisschakt, ett förslutningsbart dörrsystem samt en styrenhet. Plattformen är den yta där varor, material och gods förflyttas – denna kan ha olika storlek och kapacitet beroende på efterfrågan. Hisschaktet är den vertikala kanalen där hissen förflyttar sig upp och ned mellan våningarna. Det förslutningsbara dörrsystemet skyddar såväl obehöriga att komma åt lasten som varornas välmående under transport. Småvaruhissens styrenhet är själva hjärnan vilken kontrollerar rörelserna och funktionen.

Vilka är fördelarna med att installera en småvaruhiss?

  • Effektivitet: Småvaruhissar är utformade för snabb och effektiv transport mellan olika våningsplan. Lösningen gör att man inte behöver använda sig av manuell hantering eller tunga transportfordon, utan varor kan enkelt placeras på lastplattformen och fraktas mellan våningar. Detta ökar produktiviteten och sparar tid, eftersom personal inte manuellt behöver hantera material och varor.
  • Säkerhet: Lösningen är utrustad med säkerhetsfunktioner för att skydda såväl varor som personal. De förslutningsbara dörrsystemen hindrar obehöriga för intrång, vilket minskar risken för stöld och skador. Andra säkerhetsanordningar såsom nödstopp, överbelastningssensorer och säkerhetslås finns till för att skydda varorna och motverka att potentiellt farliga situationer uppstår.
  • Flexibilitet: Småvaruhissar finns tillgängliga i flera olika storlekar, med olika kapaciteter för att tillgodose olika behov. De kan anpassas för att säkerställa utrymmeskrav, laststorlekar, vikter och former.
  • Optimering: Genom nyttjande av småvaruhissar kan företag optimera utrymmet inom sina byggnader på ett effektivt sätt. Istället för att behöva avsätta utrymmen och resurser för intern transport eller lagerhållning så kan varor enkelt flyttas vertikalt med hjälp av småvaruhissar.
  • Förbättrad arbetsmiljö: Småvaruhissar minskar behovet för tunga lyft och manuella insatser när det gäller transport och förflyttning av gods.

Hur stor är en småvaruhiss?

Småvaruhissens storlek kan variera beroende på modell och de specifika behov som föreligger. Utformningen är till för att vara tillräckligt rymlig för olika typer av varor och material, samtidigt som man tar hänsyn till utrymmesbegränsningar i byggnaden där de ska installeras.

Lösningen kan ha olika dimensioner när det gäller bredd, djup och höjd. En vanlig dimensionering kan vara en bredd om cirka 1-2 meter, och en längd om cirka 1-2 meter. Dessa mått kan dock variera i stor utsträckning beroende på behov och utformning. Normalt sett krävs en takhöjd om 2-3 meter för att installera en småvaruhiss.

Vilken kapacitet har småvaruhissar?

Bärförmågan hos en småvaruhiss kan variera, därför är det viktigt att välja en lösning som är anpassad efter de material som kommer att transporteras. Småvaruhissar kan vanligen hantera laster upp till 50 kg, men det finns även lösningar som kan klara 500 kg och mer. Det är bäst att rådgöra innan man beslutar om vilken lösning som är lämplig för fastigheten så att man väljer en lösning som matchar specifika krav och utrymmesbegränsningar.

Viktigt att tänka på före installation av småvaruhissar

Före installationen av småvaruhiss så är det viktigt att undersöka och utvärdera det tillgängliga utrymmet för att säkerställa att det finns tillräckligt med plats för hiss och hisschakt. Det är även viktigt att säkerställa att hissen klarar av den lastkapacitet som företaget efterfrågar. Vidare är det viktigt att hissen uppfyller de utfärdade säkerhetsföreskrifter som föreligger för småvaruhissar, att anordningen inspekteras före användning och sedermera att regelbunden underhåll och service äger rum.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar