Second Logo

Trafikskadetjänst för portar: En guide till reparation och underhåll

Portar är en integrerad del av många fastigheter, både kommersiella och privata. De erbjuder säkerhet, bekvämlighet och tillgänglighet, men de är också utsatta för skador, särskilt i områden med hög fordonstrafik. Här kommer vi att utforska allt du behöver veta om trafikskadetjänst för portar och hur dessa typer av skador snabbt kan åtgärdas med hjälp av Motum.

Vilken funktion fyller trafikskadetjänst?

Trafikskadetjänst för portar är avgörande för att hantera skador orsakade av fordon, vare sig det är personbilar, lastbilar eller andra typer av fordon. Skador kan variera från små bucklor och repor till allvarliga strukturella problem som påverkar portens funktion och säkerhet. Genom att anlita en specialiserad skadetjänst kan du säkerställa att skador åtgärdas snabbt och effektivt, vilket minimerar driftstopp och säkerställer att din fastighet förblir säker.

Vanliga skador och hur de åtgärdas

1. Fysiska skador:

  • Bucklor och repor: Mindre skador som bucklor och repor kan ofta åtgärdas genom plåtarbete och lackering.
  • Strukturella skador: Vid allvarligare kollisioner kan delar av porten behöva bytas ut. Detta kan innefatta gångjärn, ramar och själva portbladet.

2. Mekaniska och elektriska problem:

  • Automatiska system: Om er port är utrustad med en automatisk öppnare, kan kollisioner skada motorer, sensorer och kontrollsystem. Reparation av dessa komponenter kräver specialiserad kunskap om elektronik och mekanik, något Motum har lång erfarenhet av.
  • Manuella system: Även manuella portar kan drabbas av skador på lås och gångjärn, vilket kan kräva byte eller reparation av dessa delar.

Förebyggande underhåll: En nyckel till lång livslängd trots trafikskadetjänst

För att undvika frekventa reparationer, rekommenderas regelbundet underhåll. Här är några tips för förebyggande underhåll:

  • Regelbundna inspektioner: Genomför regelbundna inspektioner för att identifiera och åtgärda små problem innan de blir större.
  • Smörjning av rörliga delar: Smörjning av gångjärn och andra rörliga delar förhindrar att de rostar och fastnar.
  • Testa säkerhetssystem: Kontrollera regelbundet att säkerhetssensorer och automatiska system fungerar korrekt.

Är ni osäkra på hur detta görs är ni varmt välkomna att kontakta oss på Motum!

Om Motum

Motum port har lång erfarenhet av att snabbt och effektivt åtgärda uppkomna skador som orsakats av trafik, och täcks av Trafikskadetjänst. Kontakta oss gärna för att se över ert ärende och åtgärda det snarast möjligt.

Vi levererar panoramahissar i hela Sverige

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av panoramahissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse och en desigmässigt ännu mer tilltalande fastighet.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar