Second Logo

Automatiska slagdörrar


Automatiska slagdörrar är en perfekta för bostadshus eller på andra ställen där snabb automatisk öppning efterfrågas. Anordningen är även ett bra val för mindre utrymmen. Den automatiska slagdörren kan användas både för privata och kommersiella ändamål och kommer i olika varianter och utföranden. Anordningen är mycket praktisk och är vanligtvis enkel att montera. 

Med sin imponerande och dynamiska design erbjuder automatiska slagdörrar en sofistikerad ingångslösning.

__________________________________

  • Automatiska slagdörrar öppnar sig i en snabb och smidig rörelse, vilket gör dem idealiska för områden med hög genomströmning av människor.
  • Lösningen kan anpassas efter specifika behov och krav.
  • Med avancerade säkerhetsfunktioner som sensorer, inbrottsdetektering och övervakningssystem erbjuder automatiska slagdörrar en hög nivå av säkerhet och kontroll.

Hur fungerar automatiska slagdörrar?

Den automatiska slagdörren fungerar genom en kombination av sensorer som registrerar när personer rör sig nära dörren, vilket triggar motorn att öppna. Dörren stängs sedan automatiskt när individen passerat. En styrpanel är monterad i anslutning till dörrarna, och dess uppgift är att övervaka och kontrollera dörrsystemet. De automatiska skjutdörrarna är monterade på
gångjärn som gör att de kan stängas och öppnas smidigt – detta innefattar mekaniska komponeneter som t.ex. ett kugghjul som driver dörrarna.

Vad är fördelarna med att välja automatiska slagdörrar?

Det finns flera fördelar med att installera automatiska slagdörrar. Lösningen är flexibel och möjliggör passage för individer med rörelsehinder att smidigt passera utan att behöva öppna eller stänga dörren. Automatiken skapar en bekväm och lättillgäng passage för den som annars skulle haft svårigheter att gå igenom en vanlig dörr.

Vidare så är automatiska slagdörrar hygieniska då de inte kräver att användaren vidrör något handtag eller dylikt för passage – något som minskar smittspridning.

Är automatiska slagdörrar säkra?

Automatiska slagdörrar är vanligen installerade på platser som är högtrafikerade och bidrar därför till ökad säkerhet för de personer som vistas i byggnaden. Sensorerna som finns installerade säkerställer att ingen kläms eller att någon stänger en dörr på någon annan – något som kan orsaka skada, särskilt om det rör sig t.ex. barn. Vidare så kan automatiska slagdörrar integreras tillsammans med brandskyddssystem för att trygga att dörren öppnas automatiskt vid en nödsituation.

Vad kräver automatiska slagdörrar för underhåll?

Den automatiska slagdörren kräver regelbunden underhållning för att fungera korrekt och säkert. Några av de viktigaste delarna av underhållningen är inspektion, rengöring, smörjning, justering och testning. Att utföra reguljär inspektion av lösningen är A och O eftersom det är viktigt att upptäcka eventuella felaktigheter i god tid – något som annars kan utvecklas till en potentiell säkerhetsrisk. För att sensorernas automatik ska fungera korrekt så krävs regelbunden rengöring och smörjning.

Vad kostar automatiska slagdörrar att installera?

Kostnaden för att installera automatiska slagdörrar kan variera beroende på lösningens omfattning, vilka typer av sensorer eller öppningsmekanism som efterfrågas – där premium-sensorer innebär högre kostnader. Vi hjälper dig gärna att estimera en kostnadsbedömning! Vid installation i befintlig byggnad så krävs inga omfattande anpassningar i byggnaden och befintliga manuella dörrar kan okomplicerat automatiseras.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar