Second Logo

Bommar och bomsystem


Bomsystem även kallade bommar installeras för att justera, omleda och reglera trafik men även minska risken för att din port blir påkörd. Detta är en vanlig lösning på parkeringsplatser eller vissa bostadsområden. 

Med sin pålitliga kontroll och tydliga avgränsning skapar bommar och bomsystem en säker och effektiv passage för fordon och fotgängare.

__________________________________

  • Bommar och bomsystem fungerar som en fysisk barriär för att kontrollera tillträdet till en plats eller anläggning.
  • Bomsystem kan automatiskt öppnas och stängas vid angivna tider eller efter identifiering av behöriga fordon, vilket minskar trängsel och optimerar trafikflödet.

Varför installera bomsystem?

Det finns många anledningar att installera ett pålitligt bomsystem. Några av fördelarna är detta:

  • Säkerhet: Ett pålitligt bomsystem förhindrar att obehöriga personer och fordon kommer in på ett område eller i en fastighet. Detta kan i förlängningen minska risken för stöld, vandalisering och andra problem relaterade till säkerhet.
  • Trafikreglering: Att ett bomsystem finns på plats kan minska trafikstockningar, reglera trafiken på en parkeringsplats eller på en privat väg. Genom att begränsa tillgängligheten till vissa områden så kan man minska risken för att till exempel ett parkeringshus blir fullt.
  • Ökad kontroll: Genom att installera ett bomsystem så ökar man kontrollen över platsen, vilket leder till att man kan registrera vilka fordon som befinner sig på området eller tillgodose så att bara behörig personal eller liknande kan tillträda.
  • Betalning: Om bomsystemet installeras så kan man reglera tillträde genom betalning, eller undvika otillåten parkering och icke-betalande besökare.
  • Enkelhet: Bomsystem utgör mycket enkla lösningar för kontroll och reglering av människor och fordon. Systemet kan exempelvis styras med hjälp av fjärrkontroll eller användning av kod.

Hur fungerar bomsystem?

Bomsystemet fungerar genom att en bom öppnas och stängs för att reglera tillträde till ett område eller en fastighet. Systemet består vanligtvis av tre komponenter:

Bommen

Detta är den fysiska barriären som öppnas och stängs, vilken kan vara tillverkad av olika material såsom stål, aluminium och dess storlek kan variera.

Styrenheten

Styrenheten utgör bomsystemets hjärna och kommunicerar med detekteringsenheten – styrenheten kan vara en separat enhet eller vara integrerad tillsammans med det övergripande systemet.

Detekteringsenheten

Detta är den funktion som upptäcker när ett fordon eller en person är på väg att passera bommen. Funktionen kan vara en infraröd sensor såväl som magnetisk sensor eller en tryckvågssensor.

Är bomsystem säkra?

Om bomsystemet installeras enligt föreskrifter och om installationen utförs av rätt kompetens så bidrar systemet till en hög nivå på säkerhet. Om systemet integreras tillsammans med funktioner såsom detekteringssystem, kameror och larm så kan bomsystemet uppnå en hög nivå av säkerhet. Detekteringsystemet kan upptäcka om ett fordon är påväg att kollidera med bommen och därmed stanna rörelsen för att minska kollision.

Vad kostar det att installera bomsystem?

Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för ett bomsystem, såsom installationens omfattning, val av material, installationens komplexitet, typ av detekteringsenheter, önskad funktionalitet, eventuella licensavgifter och arbetskostnader. Det är även viktigt att känna till att det kan finnas indirekta kostnader förknippade med installationen av porten såsom service och underhåll.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar