Second Logo

Hissgruppen levererar toppmodern hiss till Bromma Blocks Tvärbanestation

På uppdrag av Skanska/CBRE GI har Hissgruppen installerat en toppmodern hiss med glasschakt vid nya tvärbanehållplatsen ”Bromma Blocks”.  Den nya hållplatsen är en del av utbyggnaden av tvärbanan från Norra Ulvsunda till Kista/Helenelund.

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro och stannar vid en hållplats mellan galleriorna i Bromma Blocks. Efter nedfarten till handelsområdet fortsätter den på mark fram till Bromma Flygplats.

   

Hissen som förbinder parkeringsplatsen framför Bromma Blocks med tvärbanehållplatsen är en maskinrumslös linhiss med 2 plan och max. last på 1300 kg/ 17 personer. Hissen är förberedd för molntjänster.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroendet att bygga nya hissen till hållplats Bromma Blocks, säger Peter Åman, Vd Hissgruppen.

Peter Åman, Vd Hissgruppen

Hissen beräknas tas i bruk i slutet av 2020 i samband med att första etappen av utbyggnaden mellan Norra Ulvsunda och Bromma Flygplats öppnar för trafik.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Åman, Vd Hissgruppen
073-640 50 31
peter.aman@hissgruppen.se