Second Logo

Hiss-Craft nu en del av Hissgruppen

Fusionen av Hiss-Craft i Sverige AB in i Hissgruppen i Sverige AB är nu klar. Det innebär att Hiss-Craft från och med den 7 december 2020 är en del av Hissgruppen och att varumärket Hiss-Craft försvinner. Även Roslagens Hiss AB har fusionerats in i Hissgruppen men varumärket RoslagensHiss kommer att finnas kvar.

– Genom att kombinera den kompetens och erfarenhet som finns inom Hissgruppen, Hiss-Craft och RoslagensHiss kommer vi att bli ännu mer slagkraftiga gällande leveranskapacitet, tjänsteutbud och serviceerbjudande i Stockholmsregionen. Det i sin tur ger oss möjlighet att ge både befintliga och nya kunder en ännu bättre kundupplevelse”, säger Peter Åman, vd Hissgruppen Sverige AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Åman, vd Hissgruppen
peter.aman@hissgruppen.se