Second Logo

Nyinstallation av trapphissar


Trapphiss kan installeras både i allmänna trapphus men också i privatpersoners bostäder. Anordningen kan utformas som en plattform eller som en stol, så att den som har svårt att gå i trappor enklare kan ta sig upp och ned. Trapphissar är en smart och flexibel lösning som underlättar framkomlighet men samtidigt upprätthåller fri passage i trappan. En installation av en trapphiss kan även höja värdet på fastigheten.

Trapphissen är till för bostäder där en vanlig hiss är svår att installera, men behovet för ökad tillgänglighet är stort.

__________________________________

  • Trapphissen kan vara viktig för personer med begränsad rörlighet.
  • En mycket trygg lösning utrustad med flera säkerhetsfunktioner såsom bromsar och sensorer.
  • Kan bidra till ökat värde på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare och hyresgäster.

Vad kostar en installation av trapphissar?

En trapphiss kostar generellt sett någonstans mellan 40,000kr och 120,000kr att installera. Ett flertal faktorer kan påverka priset. Dels kommer val av leverantör spela in, hur lättillgänglig fastigheten är för att en installation ska kunna ske smärtfritt samt hur trappan är utformad. Trappor kan vara både raka, böjda och cirkulera i en spiral. Detta kommer också ha stor påverkan på den slutgiltiga prislappen för en fullständig installation av en trapphiss. Trapphissen måste anpassas och skräddarsys specifik trappa och installatören kommer därför behöva mer utförlig information innan ett definitivt pris kan estimeras. Behöver ni komma i kontakt med en expert i frågan är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Kan man få bidrag för installation av trapphissar?

Det finns ett särskillt bidrag, kallat för bostadsanpassningsbidrag, specifikt tillgängligt för bostäder där framkomlighet behöver förbättras för att boende ska kunna bo kvar. Bidrag kan också tilldelas för att man som förälder ska kunna se till sina minderåriga barn – vid framkomlighetsproblem. Detta för att stödja upp kostnaderna vilka innefattas med att installera en ny hiss mellan våningsplanen.

Bostadshissen eller trapphissen är också en dörröppnare för funktionsnedsatta barn, och är till för att de ska kunna röra sig fritt i bostaden och minimera risken för att de inte riskerar bli utestängda från familjens gemenskap.

Hur ansöker man om bidrag för installation av trapphissar?

För att få beviljat stöd för en hiss i bostaden behöver ni ett intyg där funktionsnedsättning utförligt beskrivs. Det behövs också information om hur funktionsnedsättningen påverkar den berörda i vardagliga situationer i bostaden – och vilka begränsningar den innebär. Enklast vänder ni er till vårdcentralen för att få mer klarhet i frågan, alternativt en läkare ni redan har upprättad kontakt med. Så kan de hjälpa er vidare i ärendet att ta fram ett intyg.

Kan fastighetsägare neka bostadsanpassning?

Ägare till hyresfastigheter besitter möjligheten att neka en åtgärd i deras fastighet. Fastighetsägaren ska lämna sitt medgivande till anpassningen innan den påbörjas.

En fastighetsägare kan tilldelas återställningsbidrag för fastigheter som tillgänglighetsanpassas för funktionsnedsatta hyresgäster, efter det att den funktionsnedsatta hyresgästen flyttat ut. Detta kräver dock att återställningen avser en åtgärd som utförts med stöd av lagen, samt att anpassningen inte längre används på grund av ändrade förhållanden och att de numera är en nackdel för andra boende.

Trapphissar underlättar framkomligheten i hela Sverige

Som rikstäckande hisskoncern kan Motum stolt erbjuda hisservice och installationer i större delar av landet. Vi finns tillgängliga med lokala kontor enligt kartan nedan.

Våra kontor

Vi är rikstäckande

Som en del av Motum-koncernen kan vi ta del av rikstäckande leverantörsavtal och en gemensam kunskapsbas samtidigt som vi behåller vår lokala förankring.

Vi strävar efter att vara det främsta alternativet i Göteborgsregionen när det kommer till hissar. Kontakta något av våra lokala kontor för att boka ett möte med någon av våra duktiga servicetekniker.

Stockholm – ITK
Stockholm – Hissgruppen
Stockholm – Motum Port
Uppsala – Uppsala Lyftservice
Göteborg – Vinga Hiss
Malmö – Motum Skåne
Linköping – Nordisk Hiss & Motum Port
Karlstad – Nordisk Hiss i Värmland
Norrköping – Nordisk Hiss
Borås – Vinga Hiss
Örebro – Hisscentralen i Närke
Karlskrona – Motum Blekinge
Eskilstuna – Nordisk Hiss
Västerås – Nordisk Hiss
Nyköping – Nordisk Hiss
Jönköping – Nordisk Hiss
Växjö – Nordisk Hiss
Roslagen – Roslagens Hiss
Oslo & Kristianstad – Motum AS

Eller läs någon av våra senaste artiklar