Second Logo

HissCentralen vinner stor upphandling för Region Örebro Län

HissCentralen har nyligen vunnit en upphandling för Region Örebro Län gällande löpande service och underhåll av cirka 160 hissar. Det nya samarbetet startar 1 juni 2023 och beräknas pågå 2 år med möjlighet till förlängning om 1 + 1 år. HissCentralen har sedan tidigare uppdraget för Region Örebro Läns hissbestånd.

– HissCentralen har sedan tidigare varit vår partner när det kommer till service och underhålla av flertalet hissar för Region Örebro Län. Vi har varit väldigt nöjda med samarbetet hittills och fått den service och det underhåll som vi förväntat oss. Det känns tryggt att upphandlingen resulterade i att vi nu får fortsätta vårt samarbete. Genom att ha en lokal aktör kan vi känna oss trygga med att vi får den snabba hjälp vi behöver, säger Peter Svärd som arbetar med Hiss och Brandskydd inom Regionen.

På samma sätt som bilen, motorcykeln eller värmepumpen har hissar och portar ett behov av regelbunden skötsel, service och underhåll. Professionell förebyggande service och underhåll av hissar är inte bara ett krav i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar utan service och underhåll behövs för att minska risken för driftstopp, oplanerade reparationer, olyckor och inte minst irritation. Det lönar sig dessutom eftersom man förlänger livslängden på hissen.

– Vi är mycket glada över att ha fått förnyat förtroende från Region Örebro Län som är en av våra befintliga kunder. Ett uppdrag åt Region Örebro Län ställer höga krav på vår verksamhet vad gäller flexibilitet, snabb leverans och bred kompetens. Ett sådant uppdrag är en uppskattad utmaning inom företaget säger Marcus Brüde, VD Hisscentralen

Läs mer om hur vi arbetar med service och förebyggande underhåll här!

Hisscentralen är en del av Motumkoncernen som består av 13 lokala servicebolag som är rikstäckande i Sverige och finns även i Norge.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Brüde, VD Hisscentralen
Tel: 019-20 66 42 marcus.brude@hisscentralen.se