Second Logo

Motums Hållbarhetsredovisning 2022

Välkommen att ta del av Motum-koncernens Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022. Hållbarhetsredovisningen ger en helhetsbild av vad vi åstadkommit under det gångna året och vilka områden vi kommer att fokusera på under kommande år. Hållbarhetsredovisningen kommer att översättas till engelska inom kort.

Om du har frågor gällande hållbarhetsredovisningen eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete, vänligen kontakta Madelene Carlsson, Hållbarbetschef, 08-522 439 54 / madelene.carlsson@motum.se

Länk till Hållbarhetsredovisningen 2022 (pdf)

Länk till Hållbarhetsredovisningen på engelska (pdf)