Second Logo

Nödtelefon för hissar – Hur snabbt ska ni få hjälp om hissen fastnar?

Att säkerhetssystem inkluderat nödtelefon finns på plats i hissar föreligger det lag på enligt Boverkets föreskrifter. Vi vet att ett seriöst säkerhetsarbete lutar mot att ordentliga säkerhetslösningar fungerar sömlöst i hissanordningen, men hur snabbt kan man egentligen få hjälp om olyckan är framme?

Hur snabbt ska ni få hjälp om hissen fastnar?

Det beror på flera faktorer, som t.ex. var hissen finns, om säkerhetsutrustningen fungerar felfritt och antalet hissar som finns i fastigheten. Eftersom Boverkets föreskrifter kräver att hissen är utrustad med nödtelefon som är kopplad till larmcentral så bör hjälp vara på plats väldigt kort efter att hjälp är tillkallad.

Hur snabbt ska ni få hjälp om hissen fastnar?

Det beror på flera faktorer, som t.ex. var hissen finns, om säkerhetsutrustningen fungerar felfritt och antalet hissar som finns i fastigheten. Eftersom Boverkets föreskrifter kräver att hissen är utrustad med nödtelefon som är kopplad till larmcentral så bör hjälp vara på plats väldigt kort efter att hjälp är tillkallad.

nödtelefon

Vill du veta mer om hur hissar fungerar? Läs vår
Heltäckande guide HUR FUNGERAR EN HISS?


Vad säger Boverket om nödtelefon i hissen?

Enligt Boverkets föreskrifter, BFS 2011:6 så måste det finnas nödtelefoni i hissar. Kravet avser hissar som är tillgängliga för allmänheten och som har en lyftkapaciet om 400 kg. Om hissen fastnar och det inte finns nödtelefon så kan det innebära att denna inte har möjlighet att larma – det går alltså inte att utgå från att folk som fastnar kan nå omvärlden med hjälp av mobiltelefonen.

Enligt Boverket krävs det normalt inte nödtelefon i äldre hissar som är installerade före 1999. Däremot kan äldre hissar som har moderniserats eller byggts om efter den 1 januari 1999 behöva ha en nödtelefon installerad enligt Boverkets föreskrifter om hissar, BFS 2006:10.

Enligt Boverkets rekommendationer bör äldre hissar som saknar nödtelefon utrustas med detta för att öka säkerheten för hissanvändarna. Boverket rekommenderar också att äldre hissar som moderniseras eller byggs om efter den 1 januari 1999 utrustas med en nödtelefon enligt gällande föreskrifter.

Nödtelefon för hissar – Hur snabbt ska ni få hjälp om hissen fastnar?

Att säkerhetssystem inkluderat nödtelefon finns på plats i hissar föreligger det lag på enligt Boverkets föreskrifter. Vi vet att ett seriöst säkerhetsarbete lutar mot att ordentliga säkerhetslösningar fungerar sömlöst i hissanordningen, men hur snabbt kan man egentligen få hjälp om olyckan är framme?

Hur snabbt ska ni få hjälp om hissen fastnar?

Det beror på flera faktorer, som t.ex. var hissen finns, om säkerhetsutrustningen fungerar felfritt och antalet hissar som finns i fastigheten. Eftersom Boverkets föreskrifter kräver att hissen är utrustad med nödtelefon som är kopplad till larmcentral så bör hjälp vara på plats väldigt kort efter att hjälp är tillkallad.

Vad säger Boverket om nödtelefon i hissen?

Enligt Boverkets föreskrifter, BFS 2011:6 så måste det finnas nödtelefoni i hissar. Kravet avser hissar som är tillgängliga för allmänheten och som har en lyftkapaciet om 400 kg. Om hissen fastnar och det inte finns nödtelefon så kan det innebära att denna inte har möjlighet att larma – det går alltså inte att utgå från att folk som fastnar kan nå omvärlden med hjälp av mobiltelefonen.

Enligt Boverket krävs det normalt inte nödtelefon i äldre hissar som är installerade före 1999. Däremot kan äldre hissar som har moderniserats eller byggts om efter den 1 januari 1999 behöva ha en nödtelefon installerad enligt Boverkets föreskrifter om hissar, BFS 2006:10.

Enligt Boverkets rekommendationer bör äldre hissar som saknar nödtelefon utrustas med detta för att öka säkerheten för hissanvändarna. Boverket rekommenderar också att äldre hissar som moderniseras eller byggs om efter den 1 januari 1999 utrustas med en nödtelefon enligt gällande föreskrifter.

Vad ska inkluderas i hissars nödtelefon?

Nödtelefonen bygger på att en nödtelefon är kopplad till larmcentral, eller annan övervakningsenhet som är redo att rycka ut om så behövs. De funktioner som bör vara på plats för en väl fungerande telefoni är:

Tillgänglighet för nödtelefon

Att placera telefonen på en lättåtkomlig plats kanske låter som en självklarhet, men tyvärr så är det inte alltid fallet och det är helt centralt att nödtelefonen placeras på en plats som är lätt att komma åt.

Nödtelefon kopplad till larmcentral

Nödtelefonen måste vara kopplad till en larmcentral som är bemannad under hela dygnet. Den som vid olycka besvarar samtalet ska antingen guida den som befinner sig i hissen eller vidta lämpliga åtgärder såsom att tillkalla rätt kompetens.

Instruktioner för nödtelefon

Det är A och O att det finns tydliga instruktioner i anslutning till nödtelefonen – allt för att användare effektivt och tydligt ska kunna få korrekt information fort för att underlätta vid en eventuell nödsituation.

Högtalare och mikrofon

För att nödtelefonen ska fungera som den ska så är det viktigt att dess högtalare och mikrofon är felfria – dessa är nödvändiga för att kunna kommunicera effektivt med larmcentralen.

Platstjänster

Om system finns på plats som anger hissens exakta position så underlättar det mycket för larmcentral och räddningsarbetare.

Vill ni veta mer?

Motum har lång erfarenhet av att implementera säkra hisslösningar och vi är måna om att förse hissen med nödtelefoni i världsklass. Tveka inte på att kontaka oss om ni har frågor!

Läs mer

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.