Second Logo

hydraulhiss

Nyinstallation av hydraulhiss


Man kan dela upp hissar i två olika kategorier: linhissar och hydraulhissar. Denna artikel handlar om det senare. Hydraulhissen är idealisk om man söker ett hållbart och robust hiss-alternativ för mindre byggnader. Den lämpar sig som personhiss såväl som för varutransport.

Hydraulhissen är idealisk om man söker ett hållbart och robust hiss-alternativ för mindre byggnader.

__________________________________

  • Hydraulhissen drivs av hydraulik, vilket gör det möjligt för hissen att lyfta tunga laster.
  • En stark och stabil lösning.
  • En flexibel lösning som kan anpassas efter byggnadens behov.
  • Hydraulhissen är idealisk för industriella och kommersiella fastigheter.

Vad är en hydraulhiss?

En hydraulhiss är en hiss som nyttjar hydraulisk kraft för att förflytta sig mellan olika våningsplan. Dessa hissar använder ett hydrauliskt system som vanligen består av olja och en pump. Hydraulhissen har en hydarulisk cylinder som lyfter hisskorgen på samma sätt som en domkraft. Hydraulhissen är mindre än andra hissar och implementeras ofta i byggnader som har färre våningar t.ex. mindre kontorsbyggnader eller sjukhus. En hydraulhiss kan fungera med både direkt och indirekt drift. Det vanligaste för personhissar är att den är indirekt.

Vilka är de största fördelarna med hydraulhissar?

  • Robust: Hydraulhissen är en lösning som är hållbar och tål hög belastning. Därför gör det den lämplig för forsling av tung last. I jämförelse med andra lösningar så är den enkel att installera och underhålla. Denna lösning kan användas i flera år utan att större modernisering behöver äga rum. Hydraulhissar är tillverkade av högkvalitativt material och deras konstruktion gör dem tåliga.
  • Kostnadseffektiv: Hydraulhissen är relativt billig i drift eftersom att den är väldigt energisnål i relation till jämförbara alternativ. Den finns i utförande med eller utan maskinrum och det finns även modeller med maskinskåp. I övrigt är denna lösning driftsäker och har låga kostnader för reservdelar. De låga kostnaderna beror på att reservdelarna är av standardtyp och är enkla att köpa på marknaden. Dessutom är Hydraulhissen mycket enkel att underhålla.
  • Utrymmeseffektiv: Hydraulhissen tar mindre av fastighetens yta i anspråk och därför finns det alla möjligheter att få till en estetisk utformning. Eftersom att lösningen är kompakt konstruerad så möjliggör det att man kan installera den i trånga utrymmen.
  • Smidiga: Denna lösning rör sig mycket mjukt och smidigt vilket gör den idealisk för individer med begränsad rörelseförmåga. I regel så är hydraulhissar smidiga eftersom de använder det s.k. hydrauliksystem för att sänka och lyfta hissen vilket leder till en bekväm användarupplevelse. Lösningen tryggar även mjuka starter och stopp för att undvika obehagliga upplevelser för passageraren.
  • Bra ljudnivå: Eftersom denna lösning är mycket tyst i drift så gör det den till en ideal lösning för miljöer där tystnad är viktigt. Däremot så beror ljudnivån även på faktorer såsom hissens ålder, tillverkare samt hur den blivit servad och underhållen. En välskött hydraulhiss kan vara tyst medan en som inte erhållit samma standard på service kan vara bullrig.

Finns det några nackdelar?

En nackdel med denna lösning kan vara att den är lite långsammare än jämförbara varianter samt att det krävs en del energi för att driva pumpen. Det faktum att den bäst lämpar sig för mindre fastigheter gör att den inte är lika flexibel som vissa andra hisslösningar.

När ska man installera en hydraulhiss?

Dessa är lämpliga i bostäder upp till omkring åtta våningar. Hissen klarar en lastvikt upp till ca 3,5 ton , dessutom så hamnar belastningen från hissen på marken istället för i husets konstruktion. I regel kan hydraulhissen vara ett bra alternativ när man ska forsla föremål mellan olika våningar och nivåer. Dessutom kan det även vara lämpligt att installera en  hydraulhiss i offentliga byggnader eller där individer med begränsad rörlighet behöver kunna transportera sig. Det är en hisslösning för den som vill ta sig till en annan våning snabbt, vilket minskar väntetiden för passagerare. Det är helt enkelt en god idé att välja hydraulhissen om man vill förbättra tillgängligheten och effektiviteten i en byggnad i kombination med att minska kostnader och omfattande underhåll.

Vad bör man tänka på före installation av hydraulhiss?

Några generella punkter som kan vara bra att ta hänsyn till innan man installerar en hydraulhiss är att man kontrollerar höjd samt belastningskapacitet så att hissen uppfyller behoven. Det är även bra att kontrollera så att hissen har blivit tillverkad av hållbara material för att trygga dess hållbarhet och driftsäkerhet på sikt. Det kan bli en dyr affär om man snålar! Innan användning är det självklart viktigt att ha koll på vilka säkerhetslösningar som finns på plats och hur dessa fungerar.

Vad kostar en hydraulhiss?

Det är svårt att säga exakt vad en hydraulhiss kostar att installera eftersom att det beror på flera faktorer såsom vilken modell det rör sig om, dess kapacitet och leverantören. Det kan kosta allt från några tusen kronor till flera hundra tusen beroende på aspekter som användning och omfattning.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att lära dig mer om hydraulhissen så finns vi här för dig. Med vår expertis och över 40 år långa erfarenhet av att installera hissar så är vi trygga med att kunna erbjuda det bästa inom branschen. Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer!

Vi levererar panoramahissar i hela Sverige

Vi strävar alltid efter att kombinera fastighetens estetik med funktionalitet av bästa kvalitet. Genom säkra installationer av panoramahissar kan vi erbjuda fastighetsägare och fastighetens besökare en bättre hissupplevelse och en desigmässigt ännu mer tilltalande fastighet.

hydraulhiss

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar