Second Logo

Nyinstallation av Plattformshiss


Plattformshissen är utrymmeseffektiv och enkel att installera. Vi erbjuder plattformshissar i mängder av utföranden för både offentliga fastigheter men även bostadsanpassade lösningar. Det är den optimala lösningen för fastigheter som efterfrågar en hiss som smidigt kan smälta in i miljön, men också leverera förstklassig service åt fastighetens gäster. En plattformshiss behöver inte samma grad av mekaniska ingrepp i fastigheten, som ett externt maskinrum, vilket leder till en mindre strukturell påverkan. 

En prisvärd och utrymmeseffektiv lösning för kommersiellt såväl som privat bruk.

__________________________________

Vi erbjuder:

  • Plattformshissar som är utformade för transport av personer eller gods mellan olika nivåer.
  • Säker och snabb installation.
  • En lösning med minimal strukturell påverkan.
  • Hissen kan vara elektrisk eller hydraulisk och kan ha olika lyftkapaciteter beroende på behovet.
  • En lösning som bidrar till ökad säkerhet och effektivitet.

Vad är en plattformshiss?

En plattformshiss även kallad vertikal plattformshiss är en hissanordning som förflyttar sig från en nivå till en annan på ett effektivt och säkert sätt. Lyftsättet kan vara både i en öppen vagn eller i en sluten hytt. En plattformshiss används i både offentliga byggnader såväl som i privata hem. Plattformshissen lämpar sig väl för avdelade övervåningar eller loftliknande plan. De är ofta glasade för att behålla rummets rymd eller känsla i bästa möjliga mån.

Hur fungerar en plattformshiss?

En plattformshiss är en anordning som verkar med en s.k. skruvdriven teknologi, eftersom att den drivs av en stor skruv och muttrar kopplade till denna. Plattformshissen anses vara en av de säkrare lösningarna på marknaden. I anordningen så finns det flera olika funktioner för säkerhet, däribland: elektromagnetisk broms som är särskilt användbara för större och tyngre drifter. I Plattformshissen återfinns även nödsänkningsmotor samt nödöppningsfunktion.

Vad kostar en plattformhiss?

Det finns många aspekter som väger in när det kommer till prisbilden: modell, antal våningar, hur- och var den ska monteras. Finns det tillräckligt med utrymme på varje våningsplan för att plattformshissar ska kunna installeras eller behöver särskilda anpassningar göras? Hur mycket utrymme behöver du inuti hissen? Hur många våningar ska den betjäna? Motum hjälper er gärna att plocka fram ett prisförslag för den lösning som ni söker.

Nyinstallation av plattformshissar

Nyinstallation av en plattformshiss är oftast smidig och tidseffektiv. Motum levererar hisslösningen i färdig modul vilket underlättar processen. Det innebär begränsad påfrestning på omgivningen, en snabbare och mindre kostsam installation samt minimal ombyggnation. Att installera en plattformshiss är en god idé av många anledningar, bl.a. så kan det göra det möjligt att bo kvar hemma längre. När det gäller plattformshiss för bostaden så är syftet i första hand att skapa större möjlighet för den boende att röra sig i sitt eget hem. En plattformshiss kan höja egendomens värde över tid, men framförallt så gör den vardagen enklare för dig och din familj.

Plattformshissar för offentliga utrymmen

En plattformshiss kan i många fall vara det bästa och smidigaste sättet att förflytta människor, gods och varor. För plattformshissen tillkommer det ett stort urval av storlekar anpassade för olika interiörer och ändamål. Anordningen kan ge samma grad av tillgänglighet som en konventionell hiss, men med reducerade bygg- och underhållskostnader.

Hur säkra är plattformshissar?

Hissar i allmänhet är ett väldigt säkert färdmedel och plattformshissar i synnerhet, men det finns en del aspekter rörande säkerheten som alltid bör tas i beaktning. Det är viktigt att det finns nödtelefon på plats i hissen för att trygga passagerarnas säkerhet och enligt boverkets föreskrifter så är det krav på en fungerande nödtelefon – om det funnits en tidigare, eller om den nuvarande är trasig. En annan risk som föreligger är om en strömförande del på hissen skulle ligga öppen – detta kan t.ex. uppkomma vid handtagslåset. Detta innebär en risk för elstöt framförallt för yngre och barn.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar