Second Logo

Porttekniker

En porttekniker är specialiserad på installation, underhåll och reparation av portar, grindar och dörrar. Det inkluderar portar till industribyggnader såväl som bomsystem för trafik, skjutdörrar eller portar för dockningsstationer.

Att vara porttekniker är ett omväxlande yrke där man får chansen att vistas i många olika miljöer såsom bostäder, kontor, butiker, lagerlokaler eller fabriker för att utföra arbete. Yrkesgruppen är högt efterfrågad och är mycket viktig då portar är en oumbärlig del av moderna fastigheter.

Vad krävs för att bli en duktig porttekniker?

För att bli en framgångsrik porttekniker så krävs en kombination av tekniska färdigheter, praktisk erfarenhet och personliga egenskaper. Det är fördelaktigt att vara utåtriktad, självständig, ansvarstagande, bra på att samarbeta och serviceinriktad som porttekniker. Följande faktorer kan bidra till att man blir en framgångsrik porttekniker:

Teknisk kompetens och utbildning

För att kunna utföra installation och service så krävs det att man har en god förståelse för hur mekaniska system och elektriska komponenter fungerar – för sin egen och för omgivningens säkerhet, men också för att installation och service måste utföras korrekt. Därför är det viktigt att ha utbildning inom mekanik och el.

Praktisk erfarenhet

Att ha praktisk erfarenhet är A och O för att kunna bli en framgångsrik porttekniker – det är något som man får chansen att erinra sig inom Motums 1,5 år långa utbildning. Att börja som lärling eller assistent kan vara en bra start för den som strävar efter att bli fullärd porttekniker.

Tekniska färdigheter

En portteknikers arbete kretsar kring det tekniska arbetet – därför är det centralt att uppvisa tekniska färdigheter för att kunna diagnostisera och åtgärda fel på olika sorters system. Vidare så kan det vara viktigt att ha kunskap om datorer och olika typer av programvara för att möjliggöra arbete med automatiska dörröppnare och moderna portar.

Kommunikationsförmåga

Att uppvisa god kommunikativ förmåga är centralt inom många yrkesgrupper – så även för porttekniker. Det är viktigt för att kunna kommunicera effektivt med kunder och kollegor, förklara problem, ge förslag på lösningar och arbeta fram en plan för installation, underhåll samt service.

Säkerhetsmedvetenhet

I arbetet som porttekniker så är det viktigt att vara lyhörd, uppmärksam och förstå att tunga portar och mekaniska system kan utgöra stora risker om man inte handskas med dem på rätt sätt. Det är viktigt att föra säkerhetsprotokoll för att undvika skador på sig själv eller andra.

Vad gör en porttekniker?

En portteknikers arbetsbeskrivning är mångfacetterad men kretsar givetvis kring installation, underhåll och service av portar. Följande kan vara en del av en portteknikers arbetsdag:

Installation

Att utföra installation av portar är ett givet inslag i portteknikerns vardag, vilket kan innefatta att montera nya portar, dörrar och grindar på olika sorters byggnader såsom kontor eller industrilokaler.

Reparation

När en port eller dörr inte fungerar som den ska så är det portteknikerns uppgift att diagnostisera anomalier eller felaktigheter för att sedan arbeta fram en lämplig lösning.

Underhåll och modernisering

Att regelbundet underhålla portar och dörrar är en mycket viktig del av portteknikerns arbetsbeskrivning. En port som inte fungerar som den ska kan utgöra fara för omgivningen. Detta kan inkludera att smörja mekaniska delar, byta ut det som är slitet och testa elektriska system.

Arbeta med automatiska dörröppnare

Moderna portar är vanligen utrustade med automatiska dörröppnare, och porttekniker kan arbeta med att justera, underhålla och reparera dessa automatiska system.

Rådgivning

En viktig del av portteknikerns arbetsbeskrivning är att kunna komma med lämpliga råd och rekommendationer till kunder om vilken port eller dörr som bäst matchar deras behov – men även rekommendationer angående underhåll och reparation.

Vad tjänar en porttekniker?

En portteknikers lön beror på flera olika aspekter såsom arbetsplats, arbetslivserfarenhet och utbildning. Lönen kan skilja sig beroende på den geografiska platsen, där större städer tenderar att ge ut högre löner än mindre orter. Enligt Yrkeskollen.se så kan en porttekniker eller portmontör förvänta sig att tjäna en medellön om 34 800 kronor i månaden, baserat på siffror från 2023.

Behörighet för ansökan?

Vi ställer följande krav på våra elever för att de ska vara kvalificerade att få söka till utbildningen för hiss- och porttekniker:

  • Gymnasieutbildning med el-inriktning (till exempel el, fordon, mekatronik), eller motsvarande kompetens som du fått på annat sätt.
  • Fullständiga gymnasiebetyg i matematik, engelska och svenska.
  • Engelska och svenska i tal och skrift
  • B-körkort, eller planer på att ta B-körkort under utbildningen (OBS! B-körkort är ett villkor för att få erbjudande om anställning efter godkänd grundutbildning).

Hur lång tid tar det att utbilda sig till porttekniker?

Om du väljer att utbilda dig till porttekniker via Motum så föreligger först en 1-årig grundutbildning i hiss- och portteknik. Motum erbjuder visstidsanställning med lön under utbildningen. Det föreligger även erbjudande om att få anställning inom bolaget efter godkänd grundutbildning.

Vidare så innehåller utbildningen 6 månaders obligatorisk påbyggnadsutbildning med fokus på praktik. Certifikat kommer att erhållas vid godkänd och avslutad kurs. Utbildningen i sin helhet är alltså 1,5 år lång.

Vilka ämnen får man studera som porttekniker?

Inom ramen för utbildningen får man chansen att studera följande ämnen:

Ellära

Inom ämnet ellära så studerar man elektricitet och dess beteenden i olika material och kretsar. Dessutom studerar man resistorer, kondensatorer och induktorer.

Mekanik

Mekanikämnet fokuserar på rörelser och krafter, samt hur det påverkar kroppars beteenden. Man studerar sambandet mellan kraft, hastighet och acceleration, samt hur man kan nyttja dessa samband för att förstå och förutsäga rörelser.

Styrsystem

Styrsystem är en gren inom teknik var man studerar utveckling och hur man kan använda system som automatiskt kan reglera och styra processer. Det kan röra sig om robotar, motorer eller produktionsprocesser.

Felsökning

Felsökningen är en metod för att identifiera problem eller fel som uppstår inom olika tekniska system, till exempel bakomliggande funktionen hos automatiska portars styrsystem.

Praktiskt lärande

Inom kursens ramar får man chansen att utöva mycket praktik såsom nyinstallation, modernisering, service & underhåll samt reparation.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar