Second Logo

Takskjutportar


Takskjutportar är ett populärt val för företag och fastighetsägare som söker en lösning där det är trångt längs golv och sidoutrymmen. Anordningen öppnas och stängs vertikalt istället för horisontellt vilket gör den till en optimal lösning vid öppningar där det är minimalt med utrymme.

Takskjutportar erbjuder en perfekt kombination av funktionalitet, stil och effektivitet för moderna byggnader.

__________________________________

  • Takskjutportar öppnas och stängs genom att glida längs taket, vilket gör dem idealiska för områden där utrymmet är begränsat.
  • Utrustade med högkvalitativa rullsystem och mekanismer som gör dem lätta att öppna och stänga.
  • Takskjutportar erbjuder en modern och elegant design som kompletterar olika typer av byggnader.

Varför ska man välja takskjutport?

Det finns många anledningar till att välja takskjutportar – den är lätt att använda, kräver lite underhåll och tryggar en utrymmeseffektiv lösning för fastigheten. Takskjutporten är flexibel och kan anpassas för att passa olika sorters byggnader efter deras individuella behov vare sig det gäller industribyggnader, lagerlokaler eller andra sorters fastigheter.

Hur fungerar takskjutportar?

Anordningen fungerar genom att den öppnas och stängs vertikalt längs med byggnadens vägg. Porten är konstruerad av flera horisontella paneler som är anslutna till varandra, vilka är monterade på en spårkonstruktion som löper längs med byggnadens vägg. Porten öppnas och stängs genom att panelerna glider upp och ned längs spårkonstruktioner.

Automatisk- och manuell takskjutport?

Anordningen kan vara automatisk såväl som manuell, där den manuella porten öppnas och stängs genom ett handtag. Den automatiska porten är utrustad med motorer och fjärrkontroll, vilket gör porten lättillgänglig och flexibel att använda. Den automatiska varianten kan även integreras med befintliga säkerhetssystem, som till exempel passerkontroll och övervakning.

Är takskjutportar säkra?

Om takskjutporten installeras på rätt sätt så utgör den en mycket säker lösning. Det faktum att porten öppnas vertikalt bidrar till dess säkerhet då det minskar risken för att någon förbipasserande kommer till skada då porten öppnas eller stängs. Vidare finns det några faktorer som är viktiga att ha i åtanke angående lösningens säkerhet:

  • Det är viktigt att porten installeras av rätt kompetens för att säkerställa att den fungerar som den ska och minskar risken för skador.
  • Att regelbundet tillgodose portens skick genom regelbunden underhållning, såsom att smörja rörliga delar, inspektion och åtgärda befintliga problem är A och O för att säkerställa att porten får en lång och hållbar livscykel.
  • Det är viktigt att följa portens säkerhetsanvisningar som levereras i och med installationen – dessa berättar hur skjutportar bör användas och underhållas. Det är centralt att noggrant läsa dessa och säkerställa att rekommendationerna efterlevs.

Vad kostar det att installera en takskjutport?

Det finns många faktorer som påverkar taksjutportens kostnad, såsom installationens omfattning, val av material, installationens komplexitet och arbetskostnader. Det är även viktigt att känna till att det kan finnas indirekta kostnader förknippade med installationen av porten såsom bygglovsansökan, service och underhåll.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar