Second Logo

Välkommen till Motum!

Vi är glada att ha dig som en del av vårt team.

Som ett led i vår kvalitetssäkring vill vi ge dig information angående vårt miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöarbete. Detta för att säkerställa att det arbete som utförs i Motum regi sker på ett säkert sätt och med god kvalitet. Vår ambition är att skapa goda förutsättningar för att uppfylla kunder och andra intressenters behov och önskemål, minimera miljöpåverkan samt upprätthålla den kvalitet på tjänster som våra kunder förväntar sig.

I vår folder – information till entreprenörer har vi sammanställt Motums vision, mission, affärsidé och kärnvärden. Här får ni ta del av Motums policys för bland annat kvalitet, arbetsmiljö, miljö, hållbarhet liksom utdrag ur vår uppförandekod som beskriver vår hållning när det kommer till mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöansvar. Vi beskriver också principerna för vårt arbetsmiljöarbete och vad vi förväntar oss av er för att säkerställa en säker arbetsmiljö. I foldern finns också en handlingsplan för medarbetare vid arbetsplatsolycka som vi vill att ni tar del av.

Ta del av vår folder här – Information till entreprenörer