Second Logo

Hissar

Vi är experter på nyinstallation, underhåll och att få gamla hissar att bli som nya. Det sistnämnda kallar vi modernisering och det är något vi ofta förordar. Det är nämligen minst 50% bättre för miljön att modernisera en hiss än att riva och installera en helt ny. Motum är Sveriges största, oberoende hiss- och portleverantör med 12 samverkande företag som har hela Sverige som hemmaplan. Med vår lokalkännedom, långa erfarenhet och dedikerade medarbetare kommer vi att hitta den bästa lösningen för dig!

Nyinstallation hiss

En helt ny hiss kan anpassas för att matcha alla dina behov. Vi har ett brett utbud av skräddarsydda och färdiga lösningar av högsta kvalitet och arbetar uteslutande i öppna system som är lätta att underhålla och inte låser dig till någon särskild leverantör.

Vi installerar:

  • Lin- och hydraulhissar
  • Sjukhushissar
  • Lasthissar
  • Bilhissar
  • Kontorshissar
  • Varu- och mathissar
  • Plattformshissar
  • Handikappanpassningar
  • Trapphissar

Modernisering hiss

Teknik är en färskvara och mycket av det som var nydanande inom hisskonstruktion igår kommer vara föråldrat imorgon. Samtidigt har ofta äldre hissar en unik känsla och detaljrikedom som är svår, eller till och med omöjlig, att återskapa idag. För alla sådana tillfällen kan modernisering vara lösningen. Det innebär att man behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter ut det som är trasigt eller inte klarar dagens krav på driftsäkerhet och miljöpåverkan.

Då så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ofta ett mer miljövänligt alternativ till att riva och installera nytt.

Service av hiss

Under hissens garantitid ingår ofta service, men när den löper ut rekommenderar vi att ni tecknar ett serviceavtal för att vara säkra på att underhållet sköts kontinuerligt och enligt gällande regler. Genom att sköta service och underhåll förlänger ni hissens livslängd och minskar risken för att akuta stopp ska inträffa. På Motum har vi lång erfarenhet av reparationer och underhåll och våra servicetekniker är ute på fältet för att så snabbt som möjligt kunna vara på plats. En av våra styrkor är att vi servar alla typer av fabrikat och även utför service åt kunder som inte köpt hissen av oss.

Vi jobbar med alla slags kunder och fastig­heter, från bostadsrättsföreningar och kommersiella lokaler till sjukhus och skolor. Vår erfarenhet är er trygghet!

Efterinstallation

Installation av en ny hiss i en fastighet utan hiss sedan tidigare. På Motum har vi lång erfarenhet av att efterinstallera hissar i fastigheten, något som både ökar tillgängligheten och höjer värdet på fastigheten.

Vid en efterinstallation är det förutsättningarna på plats som bestämmer om och i så fall vilken typ av hiss som kan installeras.

Hur fungerar en hiss? 

Hissen har en lång och spännande historia, och en väldigt viktig betydelse för hur människan kunnat nyttja städer. Men hur fungerar egentligen den mystiska puls som för oss upp och ned i allt högre byggnader?

Vi har samlat spännande, intressant och viktig information kring hissen, dess historia och hur den faktiskt fungerar i en längre artikel.

så-väljer-ni-rätt-hiss-till-fastigheten