Hur fungerar en hiss?

Varje hiss är unik och den fastighet eller miljö som hissen är installerad i har sin unika kravbild. Det finns olika sorters hissar som skiljer sig i allt från kapacitet,  utformning, teknik eller vilket regelverk som föreligger. Det finns olika sorters anordningar som nyttjar olika tekniker – men gemensamt är att samtliga lösningar ämnar att transportera människor eller gods mellan våningsplan och nivåer.

Hissens historia

Trots att hissen kan verka vara en synnerligen modern anordning så är den sprungen ur en svunnen tid. Den första kända beskrivningen av en hiss gjordes av det grekiska snillet Arkimedes (287-212 f. Kr). Hans koncept ska ha varit en konstruktion som genom rep och motvikter, driven av människor eller djur kunde lyfta tunga objekt vertikalt. Däremot finns det inget bevis för att Arkimedes själv skapade en hiss. Det ska egentligen finnas ännu äldre dokumentation av hissliknande lösningar som ska ha använts vid byggnationen av Egyptens pyramider. Detta ska ha ägt rum ca 2600 år före kristus, och man nyttjade handkraft för att veva upp stora stenblock på sina platser. Genom historien har man använt hävarmar, vevor, taljor och tramphjul för att lyfta tunga objekt. På Colosseum i Rom ska det funnits hissar som man använde för att lyfta upp vilda djur till gladiatorspelen.

Man kallade den tidigaste hissen för pater noster vilket betyder Fader vår och den uppfanns under sent 1800-tal. Hissens namn kommer från likheten med ett radband. Den första pater noster-hissen installerades 1884 av J.E Hall’s Cyclic Elevator. Första gången som ordet “hiss” nämndes i svenska texter är på 1700-talet då Christopher Polhems hiss, vilken drevs med vattenhjul, nyttjades vid Falu gruva. Troligtvis så installeras den första personhissen i Sverige på Grand Hotel i Stockholm från 1881.

Olika typer av mekanik för hissar

Eftersom olika typer av byggnader och miljöer har sina specifika behov så finns det många olika lösningar med en handfull olika tekniker som används. Det finns framförallt 5 vanliga mekaniker för hissar:

Hydraulisk hiss

En hydraulisk hiss är en lösning som bygger på ett drivsystem som skickar impulser till motorn som – hydraulisk kraft helt enkel. Hissen nyttjar en pump som trycker hydraulvätska i en cylinder. Cylindern lyfter hisskorgen på samma sätt som en domkraft. Hydraulhissar är vanligen mindre än andra hissar och implementeras i byggnader som har färre våningar t.ex. mindre kontorsbyggnader och sjukhus. Denna lösning är vanligen billigare än andra, och kräver mindre utrymme än andra sorters hissar.

Trossdrivna hissar

Denna mekanik bygger på en motor som driver hissen upp och ned med hjälp av en vajer som är fäst vid hisskorgen. Trossdrivna hissar är vanligt förekommande i höga byggnader som kräver att man kan transportera många människor och tunga laster över stora avstånd. Denna lösningen är vanligen dyr men besitter också stor kapacitet, snabbhet samt smidighet.

Maskindrivna hissar

En maskindriven hiss är en anordning som drivs med hjälp av en elektrisk motor som är monterad ovanpå hissens maskinrum. Denna lösning drivs med hjälp av en trumma och kablar. Det är vanligt förekommande i höga byggnader. Lösningen lämpar sig väl för att lyfta människor, varor eller fordon mellan olika våningar.

Skivbromshissar

Även denna mekanik är väl lämpad för skyskrapor och höga byggnader när det krävs säker och snabb transport. Tekniken bygger på en skivbroms – ett bromsbelägg som pressas mot skivan för att stanna hissen och om motorn skulle sluta fungera så aktiveras bromsen och hissen stannar.

Pneumatiska hissar

Den pneumatiska hissen nyttjar tryckluft för att förflytta sig i upp och ned i vertikal riktning. Denna lösning har inte en traditionell kabin utan istället en genomskinlig och rörformad kabin. Denna lösning är vanligen mindre och används i byggnader som är upp till fem våningar höga.

Anordningar för ökad säkerhet

För oss på Motum så kommer alltid säkerheten i första hand när det kommer till installation och användning av hissar. Det finns en del hållpunkter som är otroligt viktiga att tänka på för att trygga säkerheten i en hiss. Regelbunden underhållning av hissen är viktigt för att undvika olyckor. Viktiga säkerhetsfunktioner ska alltid finnas i gott skick i anslutning till hissen. Dessa funktioner ska vara: knapp för nödstopp, hastighetsmätare och dörrsensorer.

Installation

Motum har över 40 års erfarenhet av att installera hissar i högsta kvalitet. Vi vet att installationen är en viktig process som kräver stor kunskap och noggrann planering – allt för att uppnå den lösning som krävs. Det finns många olika typer av hissar som tar olika parametrar i beaktning. Det finns en rad aspekter att ta hänsyn till vid installation: planering, säkerhet och underhållsplan är några av de viktigaste punkterna.

Service, underhåll och reparation

För att trygga att hisslösningar håller över tid så är det viktigt att ha en plan över hur service, underhåll och reparation ska bedrivas. Genom att ta noga hänsyn till dessa punkter så månar man inte bara om resenärernas trygghet och hälsa, utan också bedriver man en kostnadseffektiv verksamhet.

Service och underhåll

Service utförs av kvalificerade tekniker för att trygga hissens säkerhet och funktion. Detta sker på regelbunden basis och med ett kreativt tankesätt för att undvika olyckor eller att hissar är ur funktion. Service inbegriper dels kontroll av mekaniska men även elektroniska komponenter, byte av slitna delar och att säkerställa säkerhetsfunktionerna.

Reparation

Reparation av hissen betyder att man åtgärdar problem som har uppstått och som hindrar hissen från att fungera som den ska. Reparation kommer tyvärr vara nödvändigt hur proaktivt man än arbetar – men med hjälp av regelbundet underhåll av rätt kompetens så minskar kostnader och frekvens i reparationstillfällen. Reparation kan krävas när någon av hissens komponenter har slutat att fungera.

Modernisering

När en hiss varit i drift i ca 20-25 år så är det ofrånkomligt att den behöver genomgå renovering. Denna process kallas för modernisering. Att modernisera en hiss betyder att man behåller så många originaldelar som möjligt samtidigt som man byter ut det som inte klarar av dagens krav på driftsäkerhet och miljöpåverkan. Genom att arbeta på det här sättet så tryggar vi både människors säkerhet men även vårt gemensamma ansvar att ta hand om omvärlden. Om man genomför modernisering så blir miljöpåverkan 50 procent lägre än om man väljer att riva och installera en helt ny hiss.

Motum genomför modernisering på alla typer av hissar och man kan fritt välja i vilken omfattning som man vill bygga om, så länge man följer de regler som föreligger. Här kan du läsa om regelverket för ändringar av befintliga hissar i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare.

Vilka erbjudanden har Motum för nyinstallation?

Vi är väldigt trygga med vår långa erfarenhet och den breda kompetens som vi erbjuder när det kommer till nyinstallation av hissar. Oavsett vilken lösning som du söker så erbjuder vi allt som du behöver hela vägen från idé till installation.

Bostadshissar

Bostadshissar är kostnadseffektiva och kompletta standardhissar till nyproduktion. Dessa lösningar installeras alltid med hög kvalitet och komponenter från den öppna marknaden för enklare och billigare service.

Specialhissar

Specialhissar är helt kundanpassade lösningar med stort fokus på utseende och storlek. Då inga egentliga begränsningar föreligger så finns det ändå populära val för exempelvis museer, konsthallar, privatvillor och restauranger.

Hissar till befintliga hus

Hissar till befintliga hus är kompletta hissar som anpassas efter byggnaden och de givna förutsättningarna på plats. En skräddarsydd lösning helt enkelt!

Last- och bilhissar

Stora, flexibla och högkvalitativa last- och bilhissar. Finns som både hydraulhiss och linhiss med lyftkraft på över 9000 kg.

Sjukhus- och vårdhissar

Efterfrågar ni effektiva hissystem av högsta kvalitet med fokus på säkerhet – låt oss introducera sjukhus- och vårdhissar. Dessa lösningar är utvecklade för sjukvården med handikappanpassningar och prioriteringsfunktioner.

Småvaruhissar

Mindre och mycket platseffektiva varuhissar där exempelvis mat, skor och kläder kan fraktas.

Plattformshissar

Söker du en prisvärd och smidig handikappanpassning i fastigheter? Då är plattformshissen ett bra alternativ. Den kräver dessutom minimalt med utrymme för schakt och grop.

Lyftbord

Välj mellan robusta lyftbord för tuffa miljöer eller kundanpassade lyftbord för mer visuellt känsliga miljöer.

Panoramahissar

Panoramahissar är helt kundanpassade hissar med öppna eller glasade schakt som passar perfekt i ljusgårdar eller fasader där man vill behålla en luftig känsla.

Kontorshissar

Kontorshissar är prisvärda och smidiga handikappanpassningar i fastigheter som kräver minimalt med utrymme för schakt och grop.

Hydraulhiss

Hydraulhissen är idealisk om man söker ett hållbart och robust hiss-alternativ för mindre byggnader. Den lämpar sig som personhiss såväl som för varutransport.

Världens högsta hiss

Världens högsta hiss är installerad i världens högsta byggnad: Burj Khalifa Dubai, Förenade Arabemiraten. Byggnaden har en höjd om 828 meter och har över 124 våningar. Hissen tar sig mellan nivåerna med en hastighet om 10 meter per sekund.

Världens snabbaste hiss

I en av världens högsta byggnader, Shanghai Tower finns världens snabbaste hiss: Shanghai Tower Elevator. Hissen har en topphastighet om 73,8 kilometer i timmen vilket motsvarar (46 mph) och tar passagerare från bottenvåningen till observationssalongen på 632 meters höjd på endast 55 sekunder.

Viktiga begrepp inom hissbranschen

Hissarnas förlovade värld kan verka snårig. Därför vill vi bena ut en del termer – allt för att du ska få en bättre förståelse för hissar. Några viktiga begrepp när det kommer till hissar är:

Lyftkapacitet

Lyftakapaciteten anger den maximala vikten som en hiss kan bära. Hissens lyftkapacitet beror på flera saker såsom hissens storlek, hur många personer som hissen är avsedd för samt begränsningar som föreligger på motor och säkerhetsfunktioner.

Stopphöjd

Detta är den maximala höjd som hissen kan stanna på och är beroende av hur många våningar som finns i byggnaden. I generella termer så kan man säga att hissens stopphöjd ligger mellan 1,8 och 2,5 meter över golvet. Stopphöjden kan variera eftersom det krävs att man följer särskilda säkerhetsstandarder.

Nödstopp

Nödstoppet är en funktion som gör att hissen omedelbart stannar om en nödsituation skulle uppstå. Detta är en viktig funktion för att undvika skador och när den aktiverats så kan det det krävas att servicetekniker tillkallas för att återställa systemet.

Överbelastningsskydd

Överbelastningsskyddet är en funktion som förhindrar hissen från att röra sig om den är överbelastad. Överbelastning är en säkerhetsrisk och kan orsaka allvarliga olyckor och skador. Att överskrida hissens viktkapacitet är att äventyra såväl passagerarnas hälsa som hissens funktionalitet.

Driftsystem

Hissar kan ha olika driftsystem, t.ex. hydrauliska eller elektriska. Valet av system påverkar prestanda och vilken sorts underhåll som krävs. Fundamentalt så fungerar alla hissar på samma sätt – de omvandlar energi till rörelse.

Kontakta oss

Tveka inte på att kontakta oss vid frågor och funderingar. Vi har över 40 års erfarenhet inom branschen och vet vad som krävs för att skapa den optimala hisslösningen i termer av funktion, kostnad, säkerhet och miljö.

Kontakta oss – Vi erbjuder installation, service och modernisering av hissar i hela Sverige

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar