Second Logo

Statligt stöd för hissar i befintliga trapphus

Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan sedan hösten 2016 ansöka om stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre som vill bo kvar. Exempelvis kan du få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus utan hiss. Du kan även söka om stöd för andra tillgänglighets-höjande åtgärder som till exempel automatisk dörröppning i porten.

Målsättningen är att öka tillgängligheten för samtliga besökare till fastigheten, inklusive äldre och handikappade. Stödet kan också användas för att utvidga förvaringsutrymmen för rullatorer och rullstolar. Anpassningen ska öka möjligheten för boende i fastigheten att bo kvar längre, och slippa söka nya boenden vartefter som möjliga begränsningar uppstår.

Enligt boverket kan du som fastighetsägare exempelvis få stöd för följande:

  • Tillgänglighetsåtgärder
  • Ramp för rullstol eller rullator
  • Automatisk dörröppning i porten
  • Markarbeten och hårdgörning
  • Förbättrad ljusmiljö
  • Förbättrad ljudmiljö
  • Förvaringsutrymmen för rullstolar och rullatorer
  • Tryggare miljöer för att ta sig till gemensamma ytor
  • Med mera.

Motum hjälper er gärna se över vilka stöd som går att nyttja för att förbättra tillgängligheten för huset i form av installation av ramper och hissar. Kontakta oss gärna så ser vi över fastighetens behov och hur ni bättre kan tillgänglighetsanpassa entré och andra ytor.

Tidsbegränsat stöd för hissar och ramper

Det finns tidsmässiga begränsningar för hur lång tid anpassningen får ta. Om ni som fastighetsägare tar emot statligt stöd för att installera exempelvis en hiss i fastigheten för att förbättra framkomligheten för de med rullatorer, ska dessa anpassningar vara på plats inom två år efter att det statliga stödet beviljats. Det finns alltså en viss press såväl på fastighetsägare som installatören av hiss och ramp. Här ställer vi på Motum gärna upp som partner och ser till att en upprättad plan hålls och att installationen genomförs inom loppet av utsatt tid.

Boverket erbjuder tydliga föreskrifter för vad som gäller, och har publicerat bra riktlinjer för hur ni bäst sätter upp och följer processen. Vi utgår ifrån detta i vårt arbete och jobbar gärna nära er när det kommer till att sätta upp en hållbar plan för hur fastigheten ska förbättras för samtliga boende och besökare.

För frågor explicit gällande fastigheten och möjligheter för stöd ska länsstyrelsen för det län där fastigheten finns.

Vill ni också göra fastigheten mer tillgänglig för boende?

Ni kan få statligt stöd för att göra fastigheten mer tillgänglig för äldre och handikappade. Kontakta oss så hjälper vi er se över möjligheterna.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar