Second Logo

Använd hissen rätt – åk säkert

Bra ramverk för hur hissen används på ett säkert sätt

Att åka hiss är ett av de säkraste färdmedlen som finns om hissen används på rätt sätt. Vid felaktig användning kan det dock inträffa olyckor. För barn är den största risken att klämma fingrarna i hissens dörrar. Även för vuxna är klämolyckor det vanligaste tillsammans med fallolyckor. Genom att följa ett antal enkla säkerhetsrekommendationer kan ni minimera risken att en olycka sker.

Hissförbundet har tagit fram ett bra ramverk för hur hissar ska användas. På motum följer vi alltid dessa rekommendationer, och förmedlar dem vidare i alla fastigheter där vi bistått i arbetet kring installation eller service av hissen. Värt att ha i beaktning är dock att hissen i sin helhet är ett av de säkraste färdmedlen som går att använda. Olyckor är enormt sällsamma och för den som följer rekommendationerna är det näst intill omöjligt att råka ut för en olycka. Ovarsamt nyttjande av hissen kan dock resultera i skador – vi rekommenderar därför att ni noggrant går igenom det ramverk som hissförbundet upprättat. Vi sammanställer de viktigaste punkterna nedan:

Detta är bra att tänka på och göra för en trygg resa

 • Om hissen är full ska ni vänta på nästa tur, att ha bråttom och kämpa sig in i en redan full hiss betalar sig sällan då hissen stannar om den är för tungt lastad.
 • När du går in i hissen rekommenderar hissförbundet att du går rakt in längst in i hissen och sedan vänder dig om för att stå med ansiktet mot dörrarna.
 • Det är starkt rekommenderat att barn endast åker tillsammans med vuxna, detta för att säkerställa att rätt hjälp kan kallas till platsen om det behövs.
 • Husdjur ska vara tätt kopplade och hållas nära ägare för att undvika att ägaren och husdjuret fastnar på varssinn sida av dörrparet.
 • Var noggrann med att informera fastighetsägare eller servicebolaget om något ovanligt skulle förekomma gällande hissen (trasigt, låter konstigt etc).
 • Använd knappen för att hålla dörrarna öppna istället för att sätta in en fot eller placera något annat föremål för att blockera dörrarna från att stängas.

Detta ska undvikas när ni nyttjar hissen

 • Använd inte hissen vid brand eller vid nödsituation – då ska alltid trappor användas istället. I vissa fall är det rekommenderat att inte gå ut i trapphuset alls vid brand utan istället invänta räddningspersonal.
 • Ingen lek skall förekomma i närheten av hiss eller generellt i trapphus.
 • Använd inga föremål för att hålla dörrar öppna.
 • Om du mot förmodan skulle fastna i en hiss, eller om hissen stannar, ska du alltid använda knappen för att tillkalla räddningspersonal. Du ska aldrig försöka ta dig ut själv.
 • Överbelasta inte hissen – utan var noggrann med att följa reglerna för hur mycket vikt som får gå in i hissen.
 • Använd inte flexikoppel på husdjur utan håll dem istället tätt kopplade nära dig själv när ni går in i hissen.

Vill ni förtydliga reglerna för er hiss så att den nyttjas ännu säkrare?

Vi har lång erfarenhet som hissleverantör och förstår vikten av att använda hissar säkert. Behöver ni hjälp i att förbättra arbetet kring säkert användande av hissen finns vi gärna till hands – kontakta något av våra lokala kontor så hjälper vi er.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar