Second Logo

Spara energi i fastigheten genom att välja rätt hiss

Att välja rätt hiss till fastigheten är ett framgångsrecept av många anledningar. Inte minst är det en stor bidragande faktor till att spara energi – vilket är positivt ur både ekonomisk- och miljömässig synvinkel. Vad betyder det att välja rätt hiss egentligen och hur hittar man en lösning som passar fastigheten? I följande artikel ska vi diskutera detta. Trevlig läsning!

Hur påverkar belastningskapaciteten energikostnaderna?

Om man väljer en hisslösning med större belastningskapacitet än vad som egentligen krävs så kommer hissen att förbruka onödigt mycket energi och därmed höja fastighetens driftskostnader. Å andra sidan så kan det leda till ökade energikostnader att välja en lösning med för liten kapacitet. Om den inte har belastningskapaciteten att transportera tillräckligt många personer eller gods samtidigt så kan det istället leda till ökad användning av hissen vilket i sin tur ökar driftkostnaderna. Därför är det A och O att veta i vilket syfte som hissen installeras. Vem ska använda den och hur pass frekvent kommer den att nyttjas?

Hur påverkar hissens hastighet energiförbrukningen?

I regel så förbrukar en hiss med högre hastighet mer energi än en lösning med lägre hastighet. För ökad hastighet så krävs mer kraft och energi. En hiss som rör sig snabbare kan skapa friktion och slitage på mekanismer och maskineri i större utsträckning än hissar som rör sig långsammare. Detta kan i förlängningen leda till mer omfattande underhåll och service som också ökar energikostnaderna. Den enkla lösningen är att välja en hiss med lägre hastighet – men det är också viktigt att man matchar fastighetens behov. I en kontorsbyggnad där människor måste kunna förflytta sig snabbt mellan nivåerna ställer större krav på hissens hastighet än i ett lägenhetskomplex.

Vad är regenerativ hissteknologi?

Regenerativ hissteknologi hjälper till att trygga energisnål drift av hissen. Tekniken verkar genom att omvandla energi som genereras när hissen bromsar. Man installerar en likströmsgenerator som omvandlar kinetisk energi till elektrisk energi vid inbromsning. Ett regenerativt hissystem sparar upp till 70 procent energi jämfört med hissar som inte nyttjar teknologin. Att välja en hisslösning som nyttjar denna teknologi är helt enkelt ett väldigt bra sätt för att reducera energiförbrukning.

Hur fungerar automatisk avstängning?

Att välja en lösning som innefattar automatisk avstängning är ett bra sätt för att spara energi i fastigheten. Automatisk avstängning hjälper till att trygga energisnål drift när hissen inte är i bruk. Denna lösning kräver att man installerar rörelsedetektorer som upptäcker om någon befinner sig i hissen, annars så försätts den i viloläge – allt för att spara energi.

Vill ni veta mer?

Avslutningsvis så kan man säga att det inte finns en rätt hiss att välja för att spara energi – men många, beroende på fastighetens behov. Därför är det viktigt att du genomför en grundlig analys och strategisk bedömning – så att du väljer den mest energisnåla lösningen. När du väljer Motum kan du vara trygg med att vi alltid kan hjälpa dig att identifiera vilken lösning som passar er fastighets behov. Tack vare vår bredd och långa erfarenhet inom koncernen så har vi en bred kompetens som hjälper dig att hitta rätt lösning. Om ni vill veta mer om vårt arbete så finns vi här för er! Tveka inte på att kontakta oss vid frågor!

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar