Second Logo

Vilka krav gäller när hissen ska moderniseras?

För oss på Motum så är hållbarhet en ledstjärna som vi förhåller allt vårt arbete till. Vi är inte bara en effekt av vår omvärld – vi har möjlighet att påverka den i stor utsträckning, och tar på oss ett stort och viktigt ansvar för att göra ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Att modernisera en hiss istället för att installera en helt ny ger 50 procent mindre påverkan på miljön och det är ett av de arbetssätt som vi anammar för att ta så lite av våra gemensamma resurser i anspråk som möjligt.

Vilka krav gäller när en hiss ska moderniseras enligt Boverket?

Enligt Boverkets föreskrift BFS 2011:18 om hissar och andra transportanordningar så finns det en rad krav som måste vara uppfyllda för att moderniseringen ska anses som korrekt utförd:

Tekniska säkerhetskrav

Att uppfylla de tekniska standarderna är mycket viktigt. Hissen ska vara moderniserad så att den uppfyller säkerhetskrav såsom nödtelefon, brandskydd, och nödbroms. Hissen måste uppfylla EN 81-20 samt EN 81-50 – funktioner som inkluderas är krav på dörrar, hisschakt och kontrollsystem.

Tillgänglighet

När hissen moderniseras så ska den uppfylla de krav som föreligger gällande tillgänglighet. Dessa omfattas av hissens bredd och djup, välfungerande hissknappar, ordentligt med rörelseutrymme, tydliga anvisningar såsom lättförståelig information i lämplig höjd, ljud- och ljussignaler samt en handikappramp.

Nya krav

Vid modernisering så kan det uppkomma nya krav såsom uppdaterat krav på brandskydd. Ytterligare krav som kan tillkomma är krav på energi- och miljöpåverkan. Det finns föreskrifter om hur pass energieffektiv hissen måste vara och vilken miljöpåverkan som får föreligga. Generellt sett så går vi mot en samtid med högre krav på snål energiförbrukning och skärpta krav vad det gäller ekologiska fotavtryck.

Dokumentation

Vid modernisering av hissar så finns det krav på särskild dokumentation för att trygga att hissen uppfyller standarder och sköts enligt föreskrifter. Några exempel på dokument som krävs är CE-märkning, riskanalys, tekniska ritningar och specifikationer, testprotokoll och underhållsinstruktioner. Dessa dokument ska förvaras på ett säkert och tillgängligt sätt så att de kan granskas av hissägaren och myndigheter vid behov.

Vill ni veta mer?

Ovan nämnda krav är miniminivå på vad som föreligger i avseendet modernisering av hissar och det är viktigt att ta hjälp av kvalificerade hissentreprenör för att säkerställa att alla bitar finns på plats. Motum har lång erfarenhet av att arbeta miljömedvetet och vi är måna om vår omvärld och att våra hisslösningar hjälper till att bedriva en grön omställning. Tveka inte på att kontaka oss om ni har frågor!

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar