Second Logo

Motum Hiss Skåne förvärvar Doorsystem Sweden AB

Motum Hiss Skåne AB (Motum Skåne) har tecknat avtal om förvärv av allt inkråm, inklusive kundavtal, i Doorsystem Sweden AB. Door Systems verksamhet integrerades i Motum Skåne per den 1 oktober 2022.

Förvärvet av Doorsystem Sweden AB är en del av Motum Skånes strategi för att kunna tillhandahålla ett ännu starkare kunderbjudande inom portar och dörrar.

– Doorsystem Sweden passar mycket bra in i Motum Skånes tillväxtstrategi och förstärker vår position på portmarknaden i Skåne. Genom förvärvet breddar vi vårt produkt- och tjänsteutbud och får en ännu bättre leveransförmåga inom portar och dörrar, säger Tom Westerholm, vd Motum Skåne.

För mer information, vänligen kontakta Tom Westerholm, vd Motum Hiss Skåne AB

073-434 0280/ tom.westerholm@motumskane.se