Second Logo

Många bostadsrättsföreningar är inte redo för omställningen till 4G/5G för nödtelefoner

I anslutning till utfasningen av 2G/3G, för att ge ytterligare frekvensutrymme till utbyggnationen av 4G/5G, riskerar många BRF:er se sina hissars nödtelefoner bli temporärt obrukbara. Många äldre hissars nödtelefoner är nämligen fortsatt kopplat till det äldre nätet, och riskerar därmed att sluta fungera när 2G och 3G släcks ned. Detta är oroväckande för de föreningar som ännu inte påbörjat arbetet med en modernisering av utrustningen, eller står i kö för att påbörja arbetet.

Bandbredd behövs för ny teknik

2G, även känt som andra generationens mobilnät eller GSM-nät, står inför utmaningar då det ersätts av de mer kapacitetsstarka 4G- och 5G-näten. Detta kräver en anpassning från fastighetsägarnas sida för att säkerställa att deras tekniska infrastruktur håller jämna steg med de nya kraven.

Detta är en process som redan inletts av Sveriges största teleoperatörer, då av framförallt 3G-nätet. Detta är också något som sker på ett globalt plan, då en övergripande uppdatering stundar.

Flera system i fastigheter riskerar drabbas

Många fastigheter rymmer en mängd olika övriga tekniska system, från mätare till övervakningssystem, som alla är viktiga för att fastigheterna ska fungera säkert och smidigt. För att undvika driftstörningar är det avgörande att fastighetsägare börjar inventera vilka system som är beroende av 2G-nätet i sina fastigheter redan nu. Vid osäkerhet kring vilka system som använder 2G, kan det vara klokt att kontakta leverantörerna för klarhet.

Riskerna med icke fungerande nödtelefoner i hissar

Även om hissen generellt är ett stabilt och säkert färdmedel genom byggnaden, givet de standarder och lagar som råder i Sverige, är nödtelefon inget man vill vara utan. Hissen kan av oförutsedda anledningar stanna och mindre fel kan orsaka problem som behöver snabb avhjälpning. Då är det viktigt att hisstekniker och jourservice snabbt kan vara på plats för att hjälpa till.

Utöver de riskfaktorer vi belyst tidigare i texten, vill vi även passa på att lyfta fram några av de ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå av att inte uppdatera utrustning lagom till nedsläckning av 2G-nätet.

Akuta reparationskostnader
Ärenden riskerar att inte komma fram ordentligt, vilket kan leda till att fastighetsägare tvingas hantera akuta reparationer. Dessa reparationer kan omfatta kostnader förknippade med att byta ut befintlig utrustning, eller installera temporära lösningar för att möjliggöra kommunikation i hissarna.

Övriga faktorer som kan påverkas
Försäkringsbolag har svårare att beräkna premier till fastighetsägare vars nödtelefoner i hissarna är på väg att bli obrukbara eller riskerar hamna i kläm mellan teknisk utveckling.

Framtiden för fastighetsdrift pekar mot ökad digitalisering, där el, ventilation, vatten och andra system kommer att styras genom digitala lösningar. Detta med större möjlighet till styrning och överblick av varje systems funktionalitet, automatiska uppdateringar och kontinuerlig datainsamling för kontinuerlig förbättring.

Om Motum

Motum har lång erfarenhet inom frågor relaterade till säkerhet inom hissar, och hjälper våra kunder att uppgradera från befintliga system. Kontakta oss gärna vid frågor eller behov, så hjälper vi er.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Eller läs någon av våra senaste artiklar