Second Logo

Viktiga faktorer för att hissen ska hålla längre

Så håller vi hissen frisk och välmående

Med rätt kunskap och kompetens så är det inte lika svårt som det låter att hålla din hiss i toppskick nu och framöver. Vad är viktigt att tänka på och vad ska man hålla sig borta från när det kommer till att underhålla en hiss? Vi kartlägger 5 viktiga faktorer att tänka på för att hissen ska hålla längre och må bättre.

Välj rätt hiss från början

Denna punkt kan redan ha gjorts, och då finns goda förutsättningar för en modernisering. Annars är det en väldigt viktig del av hur hissen kommer stå sig över tid. Genom att skaffa en hiss som uppfyller de långsiktiga behoven som du söker så minimerar du risken för att du behöver göra omfattande förändringar i din hisslösning. Se till att du installerar en från början som håller under hela hisscykeln.

Teckna ett bra underhållskontrakt för hissen

Genom att ha ett underhållskontrakt på plats så tryggar du hissens långsiktiga hållbarhet. Den håller bättre och fungerar längre. Regelbunden service och underhåll är såklart A och O. Driftsäkerhet ska genomföras, säkerställning av hissens funktioner och såklart kontrollera att hislarmet fungerar. En plan för rengöring av hisschakt samt smörjning är också viktigt att ha på plats.

Följande upplägg punkter är vanligen inkluderade för ett standardiserat avtal

  • Smörjning och leverans av smörjmedel
  • Säkerhetsbesiktning
  • Tillgång till felanmälan & reparation

Modernisera hissen för bättre livslängd

Med hjälp av moderniseringslösningar så tryggar du att hissen uppfyller de senaste säkerhets- och tillgänglighetsstandarderna. Fyra saker som är centrala inom ramen för modernisering är: pålitlighet, miljöeffektivitet, komfort och utseende. Eftersom hissen står för nästan tio procent av en byggnads totala elförbrukning så är en hissmodernisering ett viktigt steg för att minska miljöpåverkan såväl som för att pressa kostnaderna.

Rengör och sanera hissen

Likt andra delar av en fastighet måste hissen rengöras regelbundet för att behålla brukligt skick och för att öka dess livslängd. Förutom att en ren hiss skapar ett bra intryck åt hyresgäster, kunder eller anställda så förhindrar det också damm och smuts att fastna på mekanismer och elektronik – vilket i förlängningen leder till att hissens framtid tryggas. Covid-19 har även ökat fokuset på hygien och renlighet – vikten av att hålla virus och bakterier helt enkelt. Att rengöra hissar är en hel vetenskap och det finns en del punkter som är viktiga att ta hänsyn till – eftersom en hiss består av många olika material med både elektricitet och känsliga komponenter så är det extremt viktigt att ha en god förståelse för vilka säkerhetsrisker som det innebär att underhålla en hiss.

Säkerheten i första hand

Innan underhåll inleds så måste du förvissa dig om att du utför underhållet enligt särskilda föreskrifter och i enlighet med nationella riktlinjer. Detta bör utföras:

  • Sätt upp en skylt utanför hissen som är under service – för att varna andra.
  • Skyddsutrustning är extremt viktigt att bära när underhåll utförs, såsom skydd för ögon, handskar och förklädde.
  • Förvara den använda skyddsutrustning i försluten påse i 72 timmar innan du gör dig av med den.
  • Följ nationella riktlinjer för säkerhet och hälsa